215 Sünneti evde kılmalı

  Değerli okuyucularım, sabah namazının sünnetini evde kılmalıdır. Sabah namazının sünneti ile ilgili hadis-i şeriflerde:

"Sabahın sünnetini evde kılmak, rızkın bereketine, ev halkı ile iyi geçime ve imanla ölmeye sebep olur." [İmad-ül-islam]

"Düşman süvarisi kovalasa bile sabah namazının iki rekât sünnetini terket- meyin." [Ebû Dâvud] buyruldu.

Sabah namazının sünnetini kıldıktan sonra:

"Allahümme entesselam ve minkesselam, tebârekte yâ ze'lcelâli ve'l-ikrâm"

duasını okumalı, başka hiçbir şey okumadan ve herhangi bir dünya kelamı konuşmadan dosdoğru camiye gitmelidir. Camiye koşar adımlarla gitmemelidir. Zamanını ona göre ayarlayarak sakin adımlarla gitmelidir. Hadis-i şeriflerde:

"Namaza koşarak gitmeyin." [Buharî]

"Kamet getirildiği zaman, namaza koşarak gelmeyin, yürüyerek gelin ve sükûnete riayet edin, yetiştiğinizi (cemaatle) kılın, yetişemediğinizi tamamla- yın." [Tirmizî] buyruldu.

Camide de herhangi bir şey konuşmamalı, mümkünse en ön safta yerini alarak sükunetle kametin okunmasını beklemelidir. Ancak imamlık yapabilecek bir liyakata sahip değil isek hoca efendinin hemen arkasına oturmamalıdır. Çünkü burası, herhangi bir sebeple imam efendinin namazı kıldırmaya devam edemeyecek duruma gelmesi halinde kendisine vekil bırakabileeği kişinin bulunması gereken yerdir. O sebeple imam efendinin hemen arkasında yer alacak üç kişinin imamet şartlarını taşıyan kişiler olması iyi olur.