216 Camide ilk safta yerini almalı

  Namazda en ön safta olmaya çalışmalıdır. Hadis-i şeriflerde:

"İmamın arkasında durana 100, onun sağındakilere 75, solundakilere 50 ve diğer saflardakilere de 25 sevab verilir." [Şir’a]

"Allahü teâlâ, ilk saftakilere rahmet eder, melekler de ilk saftakilere dua ve istiğfar eder." [Ebû Dâvud, Nesaî, İ. Ahmed]

"Mescide inen rahmet, önce imama, sonra sağ taraftakilere, sonra da diğer saflara gider." [Deylemî]

"En hayırlı saf, ilk saftır. Sevabı en az olan da geri saflardır." [Müslim]

"İlk safın fazileti bilinseydi, oraya geçmek için kur’a çekilirdi." [Müslim]

"Namaz kılarken daha faziletli olanlara ilk safta, ötekilere de, son safta bulunmak nasip olur." [Müslim] buyruldu.

Ancak ilk safa geçmek için kimseyi rahatsız etmemelidir.

"Halkı incitmemek için ön safa geçmeyen, iki misli sevaba kavuşur." [Taberânî]

 Safları, imam efendinin arkasından başlayarak her iki tarafa da eşit yayılacak şekilde oluşturmalıdır.

"Mescidin solundaki açıklığı dolduran, iki misli sevab kazanır." [Taberânî] buyruldu.

Saflarda boşlük kalmasına izin vermemelidir.

"Saftaki boşluğu dolduranın günahları affolur." [Bezzar]

"Hak teâlâ safı sıklaştırana rahmet eder, safta boşluk bırakana gazap eder." [Nesaî]

"Namazda omuz omuza sık durun! Açıklıkları kapatın ki, şeytan girmesin!" [Hâkim]