219 Namazdan sonra istiğfar

  Değerli okuyucularım, namazın camide kılınması halinde namazdan sonra yapılacak dua ve tesbihat ile ilgili olarak imam ve müezzin efendiler zaten cemaati yönlendirmek- tedirler. O sebeple onlar hakkında fazla bir şey yazmaya gerek yoktur.

 Ama herhangi bir makul özürle camiye gidemeyip namazı evde kılanlar için aşağıdaki açıklamalar çok yararlı olabilir.

Namaz bitirilip selam verildikten hemen sonra:

"Allahumme entesselam ve minkesselam, tebârekte yâ ze'lcelâli ve'l-ikrâm" denilir.

(Allah'ım sen selamsın. Selamet de sendendir. Ey celâl ve ikrâm sâhibi sen münezzehsin, sen yücesin)

Arkasından da üç kere istiğfar okunur. Hadis-i şeriflerde:

"Her namazdan sonra, üç kere, (Estağfirullah el azim ellezi la ilahe illa huvel hayyel kayyume ve etubü ileyh) okuyanın, bütün günahları affolur." [İbni Sünnî]

"Resûlullah (s.a.v.) selam verip (namazdan çıkınca) üç kere istiğfarda bulunup Allahümme ente'sselâm ve minke'sselâm tebârekte yâ ze'lcelâli ve'l-ikrâm, derdi." [Müslim, Tirmizî, Ebû Dâvud, Nesâî]

buyruldu.

İstiğfarı eğer fazla zamanımız yok ise:

Estağfirullah, Estağfirullah, Estağfirullah

diyerek kısa biçimiyle okumalı, eğer zamanımız var ise 3 kere:

"Estağfirullah el azim el kerim ellezi la ilahe illa huvel hayyel kayyume ve etubü ileyh"

diyerek uzun biçimiyle okumalıdır.