221 Günahları bağışlatan tesbihatlar

  Ayetel kürsi'yi okuduktan sonra da:

33 Sübhanallah, 33 Elhamdulillah, 33 Allahü ekber okunur ve:  

"Lailahe illallahü vahdehû la şerîke leh, lehü'l-mülkü ve lehü'l-hamdü ve hüve alâ külli şey'in kadîr" denir ve buna

“Subhâne rabbiyel aliyyil a’lel Vahbab" eklenir.

Bu tesbihatlarla ilgili Hadislerde:

"Her namazdan sonra 33 Sübhanallah, 33 Elhamdülillah, 33 Allahü ekber okuyup sonra, Lâ ilâhe illallah vahdehu lâşerîke-leh lehül-mülkü ve lehül-hamdü ve hüve alâ külli şey’in kadîr diyenin deniz köpüğü kadar günahı olsa da affedilir." [Müslim]

"Her namazdan sonra kim otuz üç defa Sübhanallah, otuz üç defa Elhamdülillah, otuz üç defa Allahü ekber der, yüze tamamlamak için de (Lailahe illallahü vahdehû la şerîke leh, lehü'l-mülkü ve lehü'l-hamdü ve hüve alâ külli şey'in kadîr) derse, günahları deniz köpüğü kadar çok olsa bile affedilir." [Müslim, Nesaî]

buyruldu.

Yukarıda verilen tesbihatları okuyarak günahlarını bağışlatan mümin artık ellerini kaldırarak Rabbinden ihtiyacı olan her şeyi isteyebilir.Tesbihattan sionra hemen duaya başlayan birine Peygamber (s.a.v.) Efendimiz:

"Ey namaz kılan, acele ettin. Namaz kıldıktan sonra dua ederken önce Allahü teâlâya layık olduğu şekilde hamd et, sonra bana salevat getir, sonra dua et!" [Tirmizî] buyurdu.