222 Namazdan sonra dua

  Değerli okuyucularım, namazdan sonra veya başka zamanlarda yaptığımız dualarda, duaya, daima Allahü Tealâ'ya hamdüsena ederek ve Rasulullah (s.a.v.) Efendimize salevat okuyarak başlamalı, yine onlarla bitirilmelidir.

Allahü Tealâ'ya hamdüsena etmenin en güzel şekli kısaca:

"Elhamdulillahi rabbil alemin"

demektir ki bize daha Kur'an-ı kerimin en başında öğretilmiştir.

Salevat için ise:

"Essalâtü vesselâmü alâ resûlinâ Muhammedin ve ala âlihî ve Sahbihî ecma'în" denir

Bir diğer salevat duası şöyledir:

"Cezallahu anna muhammeden ma hüve ehlüh"

İbni Abbas (r.a.), "Bu salevatı okuyan kimseye yazıcı meleklerden yetmiş melek,  bin sabah ve bin akşam sevab yazmayı yetiştirmek için zorluk çekerler." demiştir. Hadis-i şerifte:

"Dua perdelidir. Salevat getirilince, perdeler yırtılır, dua kabul olur." [Taberanî] buyruldu.

Duaya hem kendisi, hem ana-babası ve hem de tüm din kardeşleri için mağfiret dileyerek başlamalıdır. Hadis-i şerifte:

Bir kere (Allahümmağfirlî ve li vâlideyye ve lil mü’minîne vel mü’minât vel müslimîne vel müslimâti el ahyâi minhüm vel emvât) de, bütün müminler senden razı olur. [Ey Oğul İlmihali]

denildi.