223 Dua, müminin silahıdır

  Hadis-i şeriflerde:

"Dua müminin silahı, dinin direği, göklerin ve yerin nurudur. Dua ibadetin özü, ibadetin anahtarıdır." [Camiu’us-Sagir]

"Müminin silahı sabır ve duadır." [Deylemî] buyruldu.

Dua ederken kendisi için, ana-babası, eşi ve çocukları için, yakınları için, komşuları için, milleti, devleti ve tüm İslam alemi için olmasını istediği her şeyi Rabbindan dilemelidir. Dua ederken "Ya Rabbi! Bu aciz kulun ve bütün din kardeşlerim için" diyerek istediklerini yalnız kendisi için değil tüm din kardeşlerimiz için de istemelidir. Hadis-i şeriflerde:

"Beş vakit namazlardan sonra yapılan dua kabul olur." [Buharî]

"Gece seher vaktinde ve namazlardan sonra yapılan dua, kabul olur." [Tirmizî]

"Müslümanın, Müslüman üzerindeki hakkından biri, ona gıyabında dua etmektir." [Deylemî] buyruldu.

Rasulullah Efendimizden bir tavsiye:

"Her namazdan sonra, şu on cümleyi söyleyenin duaları kabul olur: 1- Dinim için Allah bana kâfidir. 2- Dünyam için Allah bana kâfidir. 3- (İki cihan) endişelerim için Allah bana kâfidir. 4- Haset eden için Allah bana kâfidir. 5- Bana haksızlık eden için Allah bana kâfidir. 6- Kötülük etmek isteyen için Allah bana kâfidir. 7- Ölüm anında Allah bana kâfidir. 8- Kabirde Allah bana kâfidir. 9- Mizanda Allah bana kâfidir. 10- Sıratta Allah bana kâfidir. Kendisinden başka hiçbir ilah olmayan Allah bana kâfidir. O'na tevekkül eder, O'na yalvarırım." [Nevadir-il Usul, Tirmizî]