225 Namazdan sonra okunacak dualar -2-


(Buradaki dualar "http://m.dinimizislam.com/detay.asp?aid=2842" web adresinden sizlere aktarılmaktadır.)

Hakiki iman, güzel bir ahlak, şükredici bir kalb, zikredici bir dil, kaza ve kadere rıza gösteren hayırlı bir ömür, az yemek, az uyumak, az konuşmak, az gülmek ve çok hizmet etmeyi, kabir azabından ve ahiret dehşetinden kurtulmayı, ömür boyu rızana uygun iş yapmayı, şehit olarak ölmeyi ve son nefeste ehl-i sünnet itikadına uygun bir iman ve tevbe nasip eyle.

Ya Rabbi, kendi sevgini, sevdiklerinin sevgisini, sevgine kavuşturacak amellerin sevgisini nasip eyle! İlmimizi, ihlasımızı, kabiliyetimizi artır, muratlardan, muhlaslardan olmamızı nasip eyle, cömert ve îsâr sahibi kullarından eyle.

Ana babamıza ve evlatlarımıza ve akraba ve ahbabımıza ve bütün din kardeşlerimize hayırlı ömürler ve güzel huy, akl-ı selim ve sıhhat ve afiyet rüşdü hidayet ve istikamet ihsan eyle ya Rabbi! Amin.

Değerli okuyucularım, namazdan sonra buradaki güzel dualardan herhangi biri okunabileceği gibi, o anda ihtiyac duyduğumuz kısa veya uzun vadeli her şeyi de Rabbimizden isteyebiliriz. Kuşkusuz bunlar helal ve meşru şeyler olmalıdır. Allahü teala'dan haram şeyler istemek, O'nunla alay etmek olur ki asla uygun değildir.

Ayrıca Rasulullah (s.a.v.) Efendimizin şu duası da okunabilir.

"Resûlullah (s.a.v.) namazlardan sonra şu duayı okuyarak Allah'a sığınırdı: Allahım! Korkaklıktan, cimrilikten sana sığınırım. Erzel-i ömürden sana sığınırım. Dünya fitnesinden sana sığınırım. Kabir fitnesinden sana sığınırım." [Buharî, Müslim, Nesaî, İbni Mâce]