226 Duadan sonra şunları da yapmalı

  Duamızı bitirdikten sonra Peygamber (s.a.v.) Efendimize salevat okumalı, sonra da hamdüsenanın en güzeli olan Fatiha Suresini okuyarak ellerimizi yüzümüze sürüp duamızı bitirmeliyiz. Duadan sonra yerimizden kalkmadan aşağıda verilen zikir ve okumaları muhakkak yapmaya çalışmalıdır.  Hadis-i şeriflerde buyruldu ki:

"Sabah namazını kılıp yerinden kalkmadan ve konuşmadan on defa:

Lailahe illallahü vahdehü lâ-şerike leh lehül-mülkü ve lehül-hamdü yuhyî ve yümît ve hüve alâ külli şey’in kadîr,

okuyan o gün her türlü kötülükten ve şeytanın şerrinden koru-nur ve birçok sevablara kavuşur." [Nesaî]

"Kim sabah veya akşam Haşr Suresinin sonunu okur, sonra da o gün veya o gece ölürse, Allah ona Cenneti vacib kılar." [Beyhekî]

"Sabah namazından sonra 11 defa ihlas okuyan müslümana, Cennette bir burç verilir." [Harâiti]

"Üç şey kendisinde bulunan, Cennete dilediği kapıdan girer: Kul hakkını ödeyen, her namazdan sonra 11 defa ihlâs sûresini okuyan, katilini affederek ölen." [Berika]

Değerli okuyucularım, camide kılınan namaz, dua ve zikirler de dahil olmak üzere çoğu zaman 20 dakika kadar bir zaman alır. Kişinin, kendisini yaratan, bütün ihtiyaçlarını gideren ve onu sağlık ve afiyet içinde bulunduran Rabbi için ayırdığı bu 20 dakika zaman manevi alemde paha biçilmez bir değere sahiptir. O sebeple beş vakit namazı muhakkak camide kılmaya çalışmalıdır. Hadis-i şerifte buyruldu ki:

"Camiye devam edenin imanına şehadet ediniz." [Tirmizî]