228 Güne dua ile başlamalı

  Değerli okuyucularım, sabahleyin yatağından kalkar kalkmaz hemen bir Euzü Besmele çekip güne dua ile başlamalıdır. Rasulullah (s.a.v.) Efendimiz güne başlarken aşağıdaki duayı okurdu:

"Sabaha girdik. Bütün mülk Allah'ındır. Hamdü sena da O'na mahsustur. Allah'tan başka ilah yoktur; yalnız Allah vardır. O tektir, ortağı yoktur. Mülk O'nundur, hamd O'na mahsustur. O'nun gücü her şeye yeter. "

"Allahım! Bu günün ve bundan sonrakilerin hayrını senden dilerim. Bu günün ve bundan sonrakilerin şerrinden sana sığınırım. Rabbim! Tembellikten, insanı perişan eden yaşlılıktan sana sığınırım. Cehennem azâbından ve kabir azâbın- dan sana sığınırım."  [Müslim, Ebû Dâvûd, Tirmizî]

Bu güçsüz kardeşiniz, genellikle aşağıdaki duayı okurum. Euzü besmeleden sonra:

"Lâilahe illallahü vahdehü lâşerîke leh, lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve alâ külli şey’in kadîr"

"Gökleri ve yeri, görünen ve görünmeyen âlemleri yaratan Allahım! Ey her şeyin Rabbi ve sahibi! Senden başka ilah bulunmadığına tanıklık ederim. Nefsimin şerrinden, şeytanın şerrinden ve onun Allah'a şirk koşmaya davet etmesinden sana sığınırım."

Ya Rabbi! Bu günümüzü dinimiz ve dünyamız için bizlere hayırlı, uğurlu, verimli ve bereketli kıl. Sağlık ve afiyet içinde geçmesini sağla. İşlerimizi kolaylaştır. işlerimizin sonunu hayr eyle.

Bizleri kazalardan, belalardan, hastalık ve musibetlerden, şerir, şaki ve zalim kullarının şerlerinden, yangın, sel, dep-rem, fırtına felaketlerinden, ve el ermez güç yetmez tüm afetlerden muhafaza buyur.

Bismillah, tevekkeltü alallah, la havle ve la kuvvete illa billah.