230 Kahvaltıda dini bilgilendirme

  Değerli okuyucularım, ailenin reisi sabahleyin kahvaltısını biraz erken tamamlamalı, aile bireyleri sofrada toplu halde bulunurken onlara, her gün dini ve tıbbi içerikli kitaplardan bir iki sayfa okuyarak onları bilgilendirmelidir. Bu bir fıkıh kitabı, bir hadis kitabı, bir Kur'an çevirisi, bir beslenme bilgisi kitabı olabilir. Her gün farklı kaynaklardan okunursa bu bilgilendirme seansları daha eğlenceli bir hale gelir.

 İlim öğrenmek herkes üzerine farzdır.

"İlim, İslâm’ın hayatı, imanın direğidir." [Ebuşşeyh]

"İlim elde etmek her müslümana farzdır" [İbn Mâce]

"Bir genç, ilim ve ibadet içerisinde yetişir, olgunlaşırsa, Allahü tealâ, Kıyamet günü ona yetmiş iki sıddık sevabı kadar sevap verir." [Taberanî]

"İlim öğrenene denizdeki balıklara kadar her şey istiğfar eder." [İ. Abdilber]

"İlim öğrenmek, namaz, oruç, hac ve Allah yolundaki cihaddan daha kıymetli- dir." [Deylemî]

"Öğrenilen ilim, günahlara kefaret olur." [Tirmizî]

"İlim öğrenmeye çalışanın rızkına, Allah kefildir." [Hatib]

"İlmi öğretenle öğrenenler hariç, herkes Allah’ın rahmetinden uzaktır." [Tirmizî]

Kahvaltıdan sonra dişlerini fırçalayıp hazırlanmalı, giyinirken, soyunurken ve her önemli işine başlarken besme çekmeyi unutmamalıdır.

"Besmele ile başlanmayan her önemli iş noksan kalır." [Beyhekî]