231 Yola çıkarken

  Değerli okuyucularım, kişi sabahleyin işine giderken ayakkabısını besmele ile giymeli ve ev halkına selam vererek ayrılmalıdır.

"Bir eve girince, ev halkına selam verin. Çıkarken de selam verin." [Beyhekî]

Yola besmele ile çıkmalı ve sonra şu duayı üç kere okumalıdır.

"Bismillâhillezi lâ yedurru ma’asmihi şey’ün fil erdı ve lâ fissemâi ve hüves-semi’ul alim."

Aşağıdaki hadis-i şerifte duanın anlamı verilmiştir.

"Kim her sabah ve her akşam üç defa (İsmi sayesinde yerde ve gökte hiçbir şeyin zarar veremeyeceği Allah'ın adıyla. O herşeyi işitir ve bilir) derse, ona hiçbir şey zarar veremez." [Ebû Dâvûd, Tirmizî]

Bundan sonra da Kur'an-ı kerimin en sonundaki "Kul" ile başlayan üç kısa sureyi üçer kere okumalıdır. Hadis-i şerifte:

"Akşam ve sabah vakitlerinde İhlas ile Muavvizeteyn sûrelerini üçer defa oku. Her türlü kötülükten korunman için bunlar sana yeter." [Ebû Dâvûd, Tirmizî, Nesaî] buyruldu.

Daha sonra da Ayetel kürsi'yi okumalı:

"Fatiha ve Âyet-el kürsi okuyana, o gün cin ve şeytan zarar veremez, nazar değmez." [Deylemî]

"Kim sabah çıkınca Ayetül Kürsi ile Ha-mim tenzilül kitabi minellahil azizil alim suresinin evvelindeki iki ayeti okursa o gün akşama kadar (bela ve kazalardan) mahfuz kalır. Kim de akşama dahil olunca onları okursa o gece sabahlayıncaya kadar mahfuz olur." [Tirmizi]

Ve sonra:

"Bilmillah, tevekkeltü alallah, la havle vela kuvvete illa billah.

diyerek tam bir teslimiyetle Rabbine güvenip yola koyulmalıdır.