232 Hayra niyet edilirse, iş ibadet olur

  Değerli okuyucularım, kişi işine euzü besmele çekerek başlamalı ve aile bireylerinin geçimini sağlamak için helal para kazanmaya, Allah rızası için halka ve hakka  hizmet etmeye, kendi meslek alanında din kardeşlerine en iyi hizmeti verip onlara yardmcı olmaya niyet etmelidir. Hadis-i şeriflerde buyruldu ki:

"Çalışıp kazanmak her Müslümana farzdır." [Taberanî]

"Allahü teâlâ, çalışmayan gençleri sevmez." [Münavi]

"Çalışmayıp, kendini sadaka isteyecek hale düşüren, 70 şeye muhtaç olur." [Tirmizî]

"Cihad, sadece kılıç sallamak değildir. Ana-babaya, evlada bakmak, kimseye muhtaç olmamak için çalışmak da cihaddır. Çalışıp kimseye yük olmayan mücahiddir." [İ. Asakir]

"Allahü teâlâ, bir kula hayır murat ettiği zaman, dinini kayıran kimseler yanında çalışmayı nasip eder. Şerri murat edilen kul da, dinini kayırmayan kötü kimselerin yanında çalışır." [Deylemî]

"İnsanlar, Allah’ın ıyalidir, Allahü teâlânın en çok sevdiği kimse, onun ıyaline iyilik edendir." [Bezzar]

"İnsanların hepsi Allah’ın ıyâli (ev halkı, ailesi) gibidir. Allahü teâlânın en çok sevdiği kimse, O'nun ıyâline en faydalı olandır. Allahü teâlânın en buğzettiği kimse de O'nun ıyâline iyilik etmeyendir." [Bezzar]

"Akıllı kimse, günü dörde ayırır; birincisinde, yaptıklarını ve yapacaklarını hesap eder. İkincisinde, Allahü teâlâya münacat eder, yalvarır. Üçüncüsünde, bir işte çalışıp, helâl para kazanır. Dördüncüsünde, istirahat eder ve mubahlarla kendini eğlendirir, haramlardan kaçar." [İ. Gazali]