233 Kişi öncelikle hep ahiretini düşünmeli

  Değerli okuyucularım, kişinin bütün düşüncesi ahıreti olursa, onun ahırette her işi kolaylaştığı gibi, Allahü Tealâ, onun dünya işlerini de yoluna koyar. Her işi kolaylaşır. Ama kişinin bütün düşüncesi dünyasını ihya etmek olursa, onun ahıret hayatı sıkıntılı bir hale geldiği gibi dünya hayatı da birçok zorluklarla dolu karmakarışık bir hale gelir. Telaşı hiç bitmediği gibi huzursuzluklardan da kurtulamaz.  Hadis-i şeriflerde buyruldu ki:

"Kimin düşüncesi ahiret olursa, Allah ona gönül zenginliği verir, işlerini kolaylaştırır. İstemediği halde dünya nimetleri verilir. Kim ahireti unutup sadece dünyayı düşünürse, Allah da fakirliği onun gözleri önüne diker, işlerini darmadağın eder. Dünyada ise, ancak kendisine takdir edilen kadar verilir." [Tirmizî]

"Ahireti isteyip onun için çalışan, geçim sıkıntısı çekmez, zengin olarak sabahlar, zengin olarak akşamlar. Dünyayı taleb edip onun için koşan geçim darlığı çeker, fakir olarak sabahlar, fakir olarak akşamlar." [İbni Neccar]

"Dünya peşinde koşan, açgözlü olur, hep yokluk içinde kıvranır, işleri zorlaşır, nasibinden de fazla bir şeye kavuşamaz. Ahiret için çalışanın da, işleri kolaylaşır, gönlü zenginleşir, yüz çevirdiği dünyalık da kendisine teveccüh eder." [Tirmizî]

"Allahü teâlâ, ahiret için çalışana dünyayı verir, fakat dünya için çalışana, ahireti vermez." [Deylemî]

"Emeli hep dünya olanın, Hak indinde değeri yoktur. Bunun meşgalesi tükenmez, fakirlikten kurtulamaz, zenginliğe kavuşamaz, sonu gelmeyen boş kuruntularla oyalanır." [Taberanî]