234 İşe başlarken

  Kişi işine euzü besmele çekerek helal kazanıp Allahü Tealâ'nın iyaline hizmet etmeye niyetlendikten sonra işinin başına geçmeden aşağıdaki duaları okumalıdır.

“Rabbi yessir velâ tuassir Rabbi temmim bi’l-hayr”

(Rabbim! kolaylaştır zorlaştırma, Rabbim hayırla sonuçlandır)

"Allah’ım, her zorluğu bana kolaylaştır! Dünya ve âhirette âfiyet ver!" [Taberânî]

Gerçekten birçok kişinin tecrübesi ile sabit olmuştur ki bu duaları samimiyetle okuyan kişinin işleri kolaylaşır. Her hususta Allahü Tealâ çeşitli yerlerden sebepler yaratarak ona yardımcı olur.

İşinde dürüst olmalı

Değerli okuyucuları, kişi ister memur olsun, ister çiftçi, tüccar, esnaf, işçi veya işveren olsun, ister serbest meslek erbabı olsun iş hayatında insanlara katiyen yalan söylememeli, bir şey için söz verdiğinde sözünde durmalı, hiç kimsenin hakkını üzerine geçirmemeli, kimseye zulmetmemelidir. Hadis-i şeriflerde buyruldu ki:

"Münafığın üç alameti vardır: Yalan söyler, sözünde durmaz ve emanete hıyanet eder." [Buhari]

"İnsanlarla muamelesi olan kimse, onlara zulmetmesin. Onlara bir şey anlatan kimse, onlara yalan söylemesin. Onlara vaadde bulunan kimse, vaadinden dönmesin. Böyle olan kimse, mürüvveti kemale eren, adaleti apaçık ortaya çıkan, (müslüman) kardeşleri tarafından sevilen kimselerden olur."

"Alışveriş yaparken, vallahi böyledir, billahi öyle değildir diye yemin eden kimseye ve bugün git, yarın gel diyerek sözünde durmayan sanatkâra yazıklar olsun!" [Deylemî]