235 İşinde dürüst olana övgü

  Rasulullah (s.a.v.) Efendimiz işinde dürüst olan, yalan söylemeyen iş va sanat erbabını övmüştür.

"En güzel rızık, helale, harama dikkat edilerek alın teri ile kazanılandır." [Nesaî]

"En iyi kazanç, el emeğiyle kazanılandır. Ticaret de makbuldür." [Hâkim]

"Rızık on kısımdır, dokuzu ticarette, biri de hayvancılıktadır." [İbni Sa’d]

"Şu üç kimse, başka himayenin bulunmadığı Kıyamet günü, Allah’ın himaye- sindedir: Emin tüccar, Âdil idareci, Namaz kılmak için vaktin girmesini hararetle bekleyen kimse." [Hâkim, Deylemî]

"Bir satıcı, yalan söylemez, emanete riayet eder, verdiği sözden dönmez, borcunu geciktirmez, alacaklısını sıkıştırmaz, satarken malını fazla övmez ve alırken de kötülemez ise, kazancı ona mübarek olur." [Deylemî]

"En uygun kazanç şu tüccarındır ki, ticarette yalan söylemez, sözünden dönmez, satarken malını övmez, alırken de (ucuza almak için) kötülemez." [Deylemî]

"Doğru tüccar, peygamberler, sıddıklar ve şehidlerle beraberdir." [Tirmizî]

"Doğru tüccar, Kıyamet günü Arş’ın gölgesinde olacaktır." [Deylemî]

"Bir esnaf, verdiği sözde durur, alacaklısını sıkıştırmaz, malını fazla övmez ve yalan söylemez ise, kazancı ona mübarek olur." [Deylemî]