236 Dinini kayıran insanlarla olmak

  Değerli okuyucularım, kişi kendisine iş ararken mümkün olduğu kadar ahıretini dünyasına tercih edip dinini kayıran insanların arasında bir iş tutmaya çalışmalıdır. Hele belli bir yöneticiye bağlı olarak aylıklı veya ücretli çalışmak durumunda olan biri ise bu daha da zorunludur. Rasulullah (s.a.v.) Efendimiz:

"Allahü teâlâ, bir kula hayır murat ettiği zaman, dinini kayıran kimseler yanında çalışmayı nasip eder. Şerri murat edilen kul da, dinini kayırmayan kötü kimselerin yanında çalışır." [Deyle-mî]  buyurdu.

Emri altında çalıştığı insanlar ahıretini dünyasına tercih eden kişiler ise onun namaz, oruç gibi ibadetlerini yerine getirmesinde kolaylık gösterirler. Ama bu kişiler dünya düşkünü insanlar ise, onlar işten ve kazançtan başka birşey düşünmeyeceklerinden, onun ibadetlerini yerine getirmesinde sürekli zorluk çıkaracaklardır. Üstelik bu tür insanlar aylık ve ücretlerini öderken de hakkı gözetmezler.

Çalışan kişi işini dürüst yapmalı, kimsenin kul hakkını üzerine geçirmemelidir. Bu arada ibadet va taatlerine de zaman ayırıp mümkün olduğu kadar namazlarını en yakın camide kılmaya çalışmalıdır.

Namazlarını ister camide kılsın ister yalnız kılsın namazın son oturuşunda Allahumme sali... Allahumme barik.. ile başlayan salevat dualarından sonra aşağıdaki dua ayetle- rini de okumalıdır.

"Rabbenâ âtina fid'dünyâ haseneten ve fil'âhirati haseneten ve kınâ azâbennâr."

"Rabbenâğfirlî ve li-vâlideyye ve lil-Mü'minine yevme yekûmü'l hisâb." "Birahmetike yâ Erhamerrahimîn"

Böylece hem ahiret azaplarından Rabbine sığınmış, hem de ana-babasının haklarını ödemiş olur.