239 Yatsı namazı

  Değerli okuyucularım, diğer namazları kılamasa da, müslüman, sabah namazı ile yatsı namazını muhakkak camide kılmaya çalışmalıdır. Hadis-i şeriflerde:

"Münafıklara en ağır gelen namaz, yatsı ile sabah namazını cemaatle kılmaktır. Bunlardaki ecri bilen, sürünerek de olsa, cemaate gelir." [Buharî]

"Müminler yatsı namazı ile sabah namazındaki sevabı bilselerdi emekleyerek de olsa bu namazları cemaatle kılmaya gelirdi." [Buharî, Müslim]

"Yatsı namazını cemaatle kılan, gecenin yarısını, sabahı da cemaatle kılan, gecenin tamamını ibadetle geçirmiş sayılır." [Müslim] buyruldu.

Her namazda olduğu gibi yatsı namazının arkasından da, önceki yazılarda verilmiş bulunan dualara ilaveten şu duaları da okumakta büyük yarar vardır.

Ya Rabbi! Namazlarımı, kıyamlarımı, kıraatlerimi, rükularımı, secdelerimi, teşehhüd ve tesbillerimi kabul et. Namazlarımın kusurlarını tamamla ve onları yüzüme çarpma ve salih kullarından kabul eylediğin gibi benden de bütün namazlarımı kabul eyle!

"Ya Rabbi! Senden kendim, ailem, yakınlarım ve bütün din kardelerim için sağlık, afiyet, mağfiret, hidayet, emanet, selamet, güzel ahlak ve kadere rıza dilerim"

Ya  Rabbi! Rasulullah Efendimizin dilediği her iyiliği senden diler,  onun sığındığı her kötülükten sana sığınırım.

"Ya Rabbi! Efendimiz Muhammed (s.a.v)’e ve onun ehli beytine salat et. O salat hürmetine bizi her türlü hal ve afetlerden koru, ihtiyaçlarımızı gider, kalblerimizi her türlü kötü düşüncelerden ve masivadan temizle, indi ilahin- deki derecelerimizi yükselt, bizleri dünya ve ahıretin tüm hayırlarına ulaştır"