243 Uykudan önce istiğfar

  Değerli okuyucularım, bir önceki yazımda verdiğim duaları okuduktan sonra:

Euzü besmele çekerek Fatiha'yı ve üç kez İhlas suresini okuyarak Kur'anı kerimi hoşnut etmeliyiz.

Sonra:

(Sübhânellahi vel hamdü lillahi ve lâilahe illallahü vellahü ekber velâ havle velâ kuvvete illâ billahil aliyyil azîm)  diyerek Rabbimizi hoşnut etmeliyiz.

Sonra:

(Allahümme salli alâ Muhammedin ve alâ cemî’il Enbiyâi velmürselîn) diyerek Rasulullah (s.a.v.) efendimizi ve bütün peygamberleri hoşnut etmeliyiz.

Sonra:

(Allahümmağfirlî ve li vâlideyye ve lil mü’minîne vel mü’minât vel müslimîne vel müslimâti el ahyâi minhüm vel emvât)  

diyerek hem kendimiz, hem ana-babamız ve hem de canlı ve ölmüş bütün mümin ve müslümanlar için istiğfar dileyerek onları hoşnut etmeliyiz.

Daha sonra:

Estagfirullah.. Estagfirullah.. Estagfirullah..           

diyerek 7 kere istiğfar okumalı ve yedincisini:

"Estagfirullah el azim ellezi lâ ilahe illâ hüvel hayyel kayyum ve etubü ileyh"

diyerek tamamlamalı ve böylece günahlarımızdan arınmalıdır.