244 Ve imanımızı tazelemeliyiz

  Ve son olarak da aşağıdaki biçimi ile Amentüyü okumak suretiyle imanımızı tazelemelidir.

"Amentü billahi ve bima cae min indillah, ala muradillahi mucmelen ve mufassalan;

Amentü bi rusulillahi ve bima cae min indi rusulillah, ala muradi rusulillahi mucmelen ve mufassalan.

Amentü billahi ve melaiketihi ve kütübihi ve rusulihi ve'l-yevmil ahiri ve bi'l-kaderi, hayrihi ve şerrihi min Allahi Tealâ, vel ba'sü ba'de'l-mevt. Hakkun eşhedü en lâilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhü ve resûluhü."

Sonra

"Hakkun eşhedü en lâilâhe illallah ve eşhedü enne Muham-meden abduhü ve resûluhü."

şeklinde şahadet cümlesini üç kere tekrarlayıp

(Allahümme innî ürîdü en üceddidel-îmâne ven-nikaha tecdîden bikavli La ilahe illallah Muhammedün Resulullah)

diyerek Tecdid-i iman ve nikah duasını okumalı

"Lailahe illallah Muhammedur rasulullah"  

kısmını üç kere tekrarlayarak

Lailahe illallah.. Lailahe illallah.. zikriyle uykuya dalmalıdır.