245 Sabah akşam okunacak dualar

  Bu dualar, sabahleyin öğleye bir saat kalana kadar, akşamleyin de ikindi namazı vaktinden gece yarısına kadar okunabilir.

"Akşam ve sabah vakitlerinde İhlas ile Muavvizeteyn sûrelerini üçer defa oku. Her türlü kötülükten korunman için bunlar sana yeter." [Ebû Dâvûd, Tirmizî, Nesaî]

"Sabah akşam on salevat getiren, kıyamette şefaatime kavuşur." [Taberanî]

"Kim sabah akşam yüz defa

(sübhanallahi ve bihamdihi)

derse, onun söylediklerinin bir mislini veya daha fazlasını söyleyen kimse dışında hiçbir şahıs, kıyamet gününde onun söylediğin-den daha faziletli bir zikirle gelemez." [Müslim, Ebû Davûd, Tirmizî]

"Yatağına geldiğinde namaz abdesti gibi abdest al. Sonra sağ yanma yat ve şöyle de:

(Allah'ım! Nefsimi Sana teslim ettim, yüzümü Sana döndürdüm, işimi Sana havale ettim, sırtımı Sana dayadım. Çünkü ümidim de Sendedir, korkum da Sendendir. Sığınacak ve kurtuluş yeri Sensin. İndirdiğin Kitab'ina ve gönderdiğin Peygamber'ine iman ettim.)

Bunları son sözlerin olarak söyle. Şayet o gece ölürsen, doğduğun gibi tertemiz ölürsün." [Buharı; Müslim]

 
"Sabah akşam 7 kere,

(Hasbiyallahü lâ ilahe illahü, aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabb-ül arşil azîm)

okuyan, dünya ve ahiret sıkıntısından kurtulur." [İbni Sünnî]

"Sabah ve akşam,

(Allahümme ente rabbi lailahe illa ente halakteni ve ene abdüke ve ene ala ahdike ve vadike mestetatü euzü bike min şerri ma sanatü ebuü leke binimetike aleyye ve ebuü bi zenbi fağfirli zünubi feinnehü la yağfirüzzünübe illa ente. Lailahe illa ente sübhaneke inni küntü minez-zâlimin)

diyen o günü veya gecesi ölürse Cennete girer." [Tirmizî]

Günlük Zikirler

Zamanı olanların aşağıdaki günlük zikirleri okuması çok iyi olur. Zikirden önce Peygamberimiz Muhammed Mustafa (s.a.v.) Efendimizin ve bütün peygamberler ve rasulü kiram hazretlerinin ruhlarına, Hulefai Raşidinin ruhlarına, ehli beytin, ali beytin, evla-dı rasulullahın ve eshabı rasulullahın ruhlarına, tabiin, tebaa tabiin ve müçtehit imamlarımızın ruhlarına ve turuki aliyeden ahırete irtihal etmiş bütün meşayıhı izam efendilerimizin, tüm evliyaullah ve derviş kardeşlerimizin ruhlarıına, ehli iman, ehli İslamın ve akrabai taallukatımızın ruhlarına 3 ihlas 1 fatiha okumalıdır.

Euzübillâhimineşşeytânirracîm, Bismillahirrahmanirrahim  [1 adet]

Elhamdülillah  [100 adet]

Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muuhammed  [100 adet]

Estağfirullah  [100 adet]           

Subhanallahi ve bi hamdihi  [100 adet]

Lailahe illallah  [300 adet]

Allah  [300 adet]