001  Her işe Besmele ile başlamak


Pek değerli okuyucularım,

Allahü Tealâ'nın mübarek adı, bütün rahmet kapılarının altın anahtarıdır. Her işe, şeytandan Allah'a sığınarak Allahü Tealâ'nın adıyla başlamak, o işin hayırla sonuçlanmasına vesile olur. Onun için her işimize:

"Euzü billâhi min eşşeytânirracîm, Bismillâhirrahmânirrahîm" diyerek başlamalıdır.

Kur'an-ı kerimde Allahü Tealâ:

"Kur'an okuyacağın zaman, kovulmuş şeytandan Allah'a sığın." (Nahl, 98) buyurdu.

Rasulullah (s.a.v.) Efendimiz de Hadis-i şeriflerinde:

"Besmele ile başlanmayan her önemli iş noksan kalır." [Beyheki]

"Besmele ile yazı yazanın haceti kolaylaşır, Allahü Tealâ da razı olur." [Deylemi]

"Amel defterinde 700 Besmele bulunanı Allahü Tealâ Cehennemden çıkarır." [Tergibussalat]

"Eve girerken Besmele çekilirse, şeytan, 'Bu eve girmeme imkan yok' der, dönüp gider." [Tibyan]

"Besmele ile yenen yemek bereketli olur." [İbni Mace]

"Yemeğe Besmele ile başlayıp, sonunda Elhamdülillah diyenin, daha sofra kalkmadan günahları af olur." [Taberani]

"Su içerken Besmele çek, bitince de Elhamdülillah de ve üç nefeste iç!" [İbni Sünni]

"Soyunurken çekilen Besmele, cinlere perde olur, avret yerlerini göremezler." [İ. Ebiddünya] buyurdu.

Değerli Kardeşim,

Allahü Tealâ'nın bizlere bahşettiği her türlü nimeti kullanmaya başlarken, meselâ arabamıza binerken, elbisemizi giyerken, suyumuzu içerken v.s. "Euzü Besleme" çekmeyi bir alışkanlık haline getirmelidir. O, nimeti kullanıp yararlandıktan sonra da "Elhamdulillah" diyerek Allahü Tealâ'ya hamdü sena etmelidir. Böylece o nimetin şükrünü yerine getirmiş oluruz. Allahü Tealâ şükredilen nimeti azaltmaz, artırır.

Yalnız bizlere verilen nimetleri kullanırken değil, hayatımızdaki her iyi ve faydalı işe başlarken Besmele çekmeyi alışkanlık haline getirmelidir.

Haram ve kötü işlere başlarken Besmele çekilmez. Allahü Tealâ'nın yasakladığı haram işler yapılırken Besmele çekmek, Allahü Tealâ ile alay etmek olur ki böyle bir davranış "Küfür"dür. Yanlışlıkla böyle bir şey yapılırsa hemen tevbe edip "Kelime-i Şehadet" getirerek imanımızı tazelemek gerekir.

Allah'a emanet olunuz.

Dr. İsmail Ulukuş