006  Selâmlaşmak. Selâmlaşmayı yaygınlaştırmak


Pek değerli okuyucularım,

Selâmlaşma, günlük hayatımızda önemli yeri olan, kişiler arasında iletişimi ve sevgi alışverişini sağlayan önemli bir davranıştır. İslam, temel prensip olarak, "iman" yoluyla insanları olgunlaştırmaya ve onlar arasında sevgi, kardeşlik ve barışı sağlamaya çalışan bir din olduğundan, selâmlaşmaya çok önem vermiştir. Rasulullah (s.a.v.), amellerin en iyisi hangisidir, diye soran bir sahabiye:

"Amellerin en iyisi, selâmlaşmayı yaymaktır." [Eşiat-ül-lemeat] buyurdu.

Selâmlaşmanın yaygınlaştırılması ile ilgili Hadıs-i şeriflerde:

"Yemin ederim ki, iman etmedikçe Cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olamazsınız. Birbirinizi sevebilmenin yolu, aranızda selâmlaşmayı yaymaktır." [Tirmizi, İ. Ahmed]

"Selâmlaşmayı yaygınlaştırın, yemek yedirin, akrabayı ziyaret edin, gece herkes uykuda iken namaz kılın, sonra selâmetle Cennete girin." [Darimi] buyruldu.

Selâm, "Selamün aleykum" (selâm üzerine olsun) denilerek verilir. Selâm verenin selâmı da "Aleyküm selâm" (sana da selâm olsun) denilerek alınır. Ayet-i kerimelerde:

"O'na kavuştukları gün müminlere yapılacak dirlik temennileri "Selâm" demek olacaktır..." (Ahzab, 44)

"Sadece selâma karşılık "selâm" sözü işitirler." (Vakıa, 26)

denilmesi, yalnız "selâm" sözü ile de selâm verilebileceğini göstermektedir.

Ayet-i kerimede:

"Size bir selâm verildiği zaman, ondan daha iyisiyle selâm verin veya aynıyle mukabele edin. Allah her şeyin hesabını gereği gibi yapandır." (Nisa, 86)

buyruldu. O sebeple selâm vermek sünnet, verilen selâmı almak farzdır. Birisi selâm verdiği zaman, onun selâmına, ondan daha iyi sözlerle karşılık vermeye çalışmalıdır. Meselâ birisi bize, "Selamün Aleyküm" (Selam üzerine olsun) derse, ona "Aleyküm selâm ve rahmetullahi ve berekatühü" (Allah'ın rahmet, bereket ve selâmı senin üzerine olsun) diye karşılık vermelidir. Tabii aynısı ile karşılık vermekte de bir mahzur yoktur.

"Selamün aleyküm" diyerek birine selâm verdiğimizde o kişi selâmımızı almaz ise, kendi kendimize "aleyküm selâm" diyerek o selâmı geri almalıdır.

Allah'a emanet olunuz.

Dr. İsmail Ulukuş