013  Muharrem ayı ve aşure günü


Değerli okuyucularım,

07 Aralık 2010 Salı günü Muharrem ayına girdik. Bu ay, Hicri takvimin ilk ayıdır. Bu ayın ilk günü de hicri yılbaşıdır. Allah (c.c.), bu yılımızı ve sonraki tüm yıllarımızı kendimiz, ailemiz, aziz Milletimiz, tüm İslam topluluğu ve tüm insanlık için hayırlı kılsın.

Muharrem ayı, İslam'ın önem verdiği birkaç mübarek aydan birisidir. Bu ayla ilgili olarak Rasulullah (s.a.v.) Efendimiz,

“Ayların efendisi Muharrem, günlerin efendisi Cuma'dır.” [Deylemi]

"Nafile oruç tutacaksan Muharrem ayında tut; çünkü o, Allahü Teâlâ'nın ayıdır. ..." [Tirmizi]

"Ramazandan sonra en faziletli oruç, Allahü Teâlâ'nın ayı Muharrem ayında tutulan oruçtur. Farzlardan sonra en faziletli namaz, gece namazıdır." [Müslim]

buyurdu.

Rasulullah Efendimizin, Adem aleyhisselamın tevbesinin kabul olunduğu, Nuh aleyhisselamın gemisinin Cudi dağına indirildiği, Nuh ve yanındakilerin şükür için oruç tuttukları, İbrahim aleyhisselamın doğduğu ve Israil oğulları için denizin yarıldığı gün olarak bildirdiği Muharrem ayının 10. (aşure) gününün faziletleriyle ilgili olarak da:

"Aşure günü oruç tutanın, bir yıllık günahları affolur." [Müslim, Tirmizi, İ. Ahmed, Taberani]

"Aşure günü oruç tutan, o yıl tutamadığı [nafile] oruçlarının sevabına kavuşur." [Deylemi]

"Aşurenin faziletinden faydalanın! Bu mübarek günde oruç tutan, melekler, peygamberler, şehidler ve salihlerin ibadetleri kadar sevaba kavuşur." [Şir’a] buyruldu.

Bir gün Peygamber efendimiz öğleye doğru buyurdu ki:

"Herkese duyurun! Bugün bir şey yiyen, akşama kadar yemesin, oruçlu gibi dursun! Bir şey yemeyen de oruç tutsun! Çünkü bugün Aşure günüdür." [Buhari, Müslim, Ebu Davud]

Aşure gününün faziletleriyle ilgili diğer Hadis-i şeriflerde de Rasulullah Efendimiz:

"Aşure günü gusleden mümin, günahlardan temizlenir" [Şir’a]

"Aşure günü, ilim öğrenilen veya zikredilen bir yerde, biraz oturan, Cennete girer." [Şir’a]

"Aşure günü, on Müslümana selam veren, bütün Müslümanlara selam vermiş gibi sevaba kavuşur." [Şir’a]

"Aşure günü, aile efradının nafakasını geniş tutanın, bütün yıl nafakası geniş olur." [Beyheki]

"Aşure günü, zerre kadar sadaka veren, Uhud dağı kadar sevaba kavuşur" [Şir’a]

"Sıla-i rahmi terk eden, Aşure günü akrabasını ziyaret ederse, Yahya ve İsa’nın sevabı kadar ecre kavuşur" [Şir’a] buyurdu.

O sebeple, Rasulullah Efendimizin tavsiyelerine uyarak bu günün faziletinden yoksun kalmamaya çalışmalıdır.

Aşure günü için oruç tutarken, mümkünse, Yahudilere muhalefet etmek için, bir gün öncesinde veya bir gün sonrasında da oruç tutmalıdır. Çünkü,

"Aşure günü bir gün önce, bir gün sonra da tutarak Yahudilere muhalefet edin." [İ.Ahmed] buyruldu.

Allah'a emanet olunuz.

Dr. İsmail Ulukuş