016  İnsan, bir yaratılış harikasıdır


Değerli okuyucularım,

İnsan, bir yaratılış harikasıdır. O, Rabbi tarafından olağanüstü nitelikler ve yeteneklerle donatılmış, aziz bir varlıktır. En önemlisi de insan, manevî yükselişe uygun olarak yaratılmışır.

Zamanımızda sistematikçiler insana en yakın sistematik kategori olarak Primat'lar denilen maymunları gösteriyorlar. Hatta evrim teorisini mutlak bir gerçekmiş gibi kabul eden bazı bilim adamları, insanın maymundan türediğini varsayıyorlar. Maymunların gerçekten hayvanların en zekileri olduğunda hiç kimsenin kuşkusu yoktur. Ama siz hiç, bir maymunun birkaç çıtayı bir araya getirerek bir kümes yaptığını gördünüz mü?

Ulu Allah, diri olmak (hayat), bilmek (ilim), istemek ve istediğini yapmak (irade), gücü yetmek (kudret), görmek (basar), işitmek (sem'i), konuşmak (kelam) yaratmak (tekvin) gibi bazı niteilklere sahiptir. Bunlara Allahü Tealâ'nın "subuti sıfatları" denir. Önceki yazılarımda da söz etmiştim. Allah (c.c.), bazı canlıları, kısmî ve temsilî bir biçimde de olsa, bilmek, görmek, işitmek gibi bazı nitelikleri taşıyacak şekilde yaratmıştır. Ama bu nitelikler, en iyi şekilde insanda ortaya çıkar.

İnsan bugün onyıllarca sonrasına yönelik projeler yapmakta, büyük barajlar, kilometrelerce uzun asma köprüler, yüzlerce katlı binalar inşa etmekte, denizlerde yüzen devasa gemiler, göklerde uçan yüzlerce ton ağırlığında uçaklar yapmakta, dünyanın en uzak köşelerinde konuşulanları işitmekte, evrenin uzak köşelerinde olup bitenleri görmekte, odasında oturduğu yerde dünyanın her yerinden haberdar olmaktadır.

Kısaca bugün insan, Rabbinin kendisine sağladığı olağanüstü yetenekler sayesinde yeryüzünde, diğer hiçbir canlıya nasip olmayan olağan üstü eserler oluşturmakta, yeryüzünü dilediğince çekip çevirmekte ve dilediğince tertip ve tanzim etmektedir. O artık üzerinde yaşadığı yer küre ile de yetinmeyip son 50 yılda uzaya sıçrama gayretleri içine girmiştir.

Aslında bunlarda şaşılacak bir şey yoktur. Bütün bunlar insanın "akıl" boyutunun tezahürleridir. İnsan zaten bunları yapsın diye yaratılmıştır. Bunları yapsın diye kendisine "akıl" gibi üstün bir yetenek verilmiştir. İnsanın fıtratı budur. Ulu Allah, insanı yaratmış, ve ona ruhundan üfleyerek olağanüstü yeteneklerle donatmıştır. Onu yeryüzündeki halifesi kılmış, ona yeryüzünün sahipliğini vermiştir. Ayet-i kerimelerde:

"Verdikleriyle denemek için sizi yeryüzünün halifeleri kılan ve kiminizi kiminize derecelerle üstün yapan O'dur." [En'am, 165],

"Göklerde olanları, yerde olanları, hepsini sizin buyruğunuz altına vermiştir. Doğrusu bunlarda, düşünen kimseler için dersler vardır." (Casiye, 13)

buyruldu.

Asıl şaşılacak şey ise, Rabbinin, nefsinin, kendi değerinin ve kendisine yüklenen ilahî misyonun farkında olmayan, dünya hayatını bir oyun ve eğlenceden ibaret gören ham insanın durumudur.

Allah'a emanet olunuz.

Dr. İsmail Ulukuş