020  Mevlid Kandiliniz kutlu olsun


Değerli okuyucularım,

Bu gece, yani 14 Şubat 2011 Pazartesi'yi 15 Şubat 2011 Salı'ya bağlayan gece, Rasulullah (s.a.v.) Efendimizin doğum günüdür. Mevlid Kandiliniz kutlu olsun. Doğum günü kutlamaktan maksat, peygamberlere olan sevgiyi pekiştirmektir. Bütün peygamberleri aynı şekilde sevmelidir. Hepsi de tek yaratıcı olan Allahü Tealâ'yı tanıtmak, O'nun hükümlerini dünyaya hakim kılmak, insanları kötü davranışlardan uzak tutmak için vazifelendirilmiş seçkin kişilerdir. Onları ilahlaştırmamalıdır. Hepsi de bizim gibi birer insandır. Farklı olarak onlar:

• Akılca ve anlayışca daha üstündürler
• Yalan söylemezler,
• Günah işlemezler,
• Emanete hıyanet etmezler,
• Herkese adaletle muamele ederler,
• Hepsi kendilerine bildirilen hükümleri, insanlara tebliğ etmişlerdir.

Allah'ın tüm elçileri rahmet kaynaklarıdır. İnsanlık, sahip olduğu bütün güzel ahlâkı, onlardan öğrendi. Biz onların hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz. Ancak, Muhammed aleyhisselam, en gelişmiş şeriati getirmekle şereflendi. Onun için ona uyan, İslam'ın en mütekâmil şekline uymuş olur. Kısaca ona uyan kurtulur. Kur'an-ı kerimde Allahü zül-Celâl:

"Biz seni, âlemlere rahmet olarak gönderdik." [Enbiya, 107]

"Biz seni bütün insanlara müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik; fakat insanların çoğu bunu bilmez." [Sebe, 28]

"Senin için bitmeyen, sonsuz mükâfat vardır. Elbette sen en büyük ahlâk üzeresin." [Kalem, 3-4] buyurdu.

Rasulullah (s.a.v.) için yapılan dualara, salâvat duaları denir. Bunların en yaygını, "Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed." şeklinde olanıdır.

Ayet-i kerimede, "Şüphesiz Allah ve melekleri Peygamberi överler: Ey inananlar! Siz de onu övün, ona salât ve selâm getirin." [Ahzab, 56] buyruldu.

O sebeple bu gece ve her zaman Rasulullah Efendimize çok salâvat okumalıdır.

Fakat her şeyden daha önemlisi de günlük hayatımızda her zaman O'na tabi olmalıdır. O'na tabi olmak demek, O'nun bizlere bildirdiği yalan söylememek, borcuna sadık olmak, zina etmemek, ana-babaya ihsanda bulunmak, doğru tartmak, zekat vermek gibi ahkâma uymak demektir. O'na tabi olan ilahî ihsanlara mazhar olur. Ademlikten kurtularak insan olmak haysiyet ve şerefine kavuşur. Ayet-i kerimelerde buyruldu ki:

"Ona uyun ki, doğru yolu bulasınız." [Araf, 158]

"Rasule itaat eden Allah’a itaat etmiş olur." [Nisa, 80]

"Peygamberin emrettiğini yapın, yasakladığından sakının!" (Haşr, 7)

"Rasulüm de ki: Allah’ı seviyorsanız, bana uyun." [Âl-i İmran, 31]

Görülüyor ki, Allahü Tealâ'yı sevmek demek, O'nun elçisine uymak demektir.

Allah'a emanet olunuz.

Dr. İsmail Ulukuş