082  Kıyamet Belirtileri -1-


Değerli okuyucularım,

Rasulullah (s.a.v.) Efendimiz, çeşitli hadis-i şeriflerinde kıyamet vuku bulmadan önce ortaya çıkacak bazı küçük ve büyük belirtileri ayrıntılı şekilde bizlere bildirmiştir. Bugün, bu yazımda, üzerlerinde fazla bir yorum yapmadan, aşağıda adresini* verdiğim M. Ali Demirbaş hoca efendinin sitesinden küçük belirtilerle ilgili hadisleri olduğu gibi sizlere aktarmaya çalışacağım.

"İnsanlar camilerle ve camilerin süsüyle övünmedikçe kıyamet kopmaz." [İbni Mace]

"Erkek erkekle, kadın kadınla yetinmedikçe, kıyamet kopmaz." [Hatib]

"Fitneler artmadıkça, kıyamet kopmaz." [Buhari]

"Yemin ederim ki, cimrilik, fuhuş meydana çıkmadıkça, emine hıyanet edilip, haine güvenilmedikçe, iyiler helâk olup kötüler kalmadıkça kıyamet kopmaz." [Hakim]

"Zamanda yakınlık olmadıkça, bir yıl bir ay gibi, bir ay bir hafta gibi, bir hafta bir gün, bir gün bir saat gibi kısa gelmedikçe kıyamet kopmaz." [Tirmizi]

"İlim kalkmadıkça, depremler, katliamlar çoğalmadıkça kıyamet kopmaz." [Buhari]

"Mal çoğalıp artmadıkça kıyamet kopmaz. Öyle ki, zekat verilecek kimse bulunmaz. Birine zekat teklif edilince, 'Benim buna ihtiyacım yok' der." [Buhari]

"Müslümanlar Yahudilerle savaşmadıkça, taşlar bile, 'Ey Müslüman şu arkamda gizlenen Yahudi’yi öldür' diye haber vermedikçe kıyamet kopmaz." [Buhari]

"Yetmiş tane resulüm diyen yalancı çıkmadıkça kıyamet kopmaz." [Taberani]

"Bir erkek çocuk bir kadın gibi kıskanılmadıkça kıyamet kopmaz." [Deylemi]

"Çocuklar öfkeli olmadıkça, büyüğe saygısızlık yapılmadıkça kıyamet kopmaz." [Harâiti]

"Deprem, fitne, katillik artmadıkça, kıyamet kopmaz." [Buhari]

"Kardeşler farklı dinden olmadıkça kıyamet kopmaz." [Deylemi]

"Kur’an-ı kerim kalkmadıkça kıyamet kopmaz." [Ebu Nuaym]

Kıyamet yaklaştığı zaman şunların da olacağı bildirilmiştir:

"İnsanlar temizlikte fazla titiz olacak, vesvese edip dinde haddi aşacaklar." [Ebu Davud]

"Çeşitli isimler altında şaraplar çıkacak, helâl sayılacak." [İ. Ahmed]

"Ortalık bozulacak, dine uymak avuçta ateş tutmak gibi zor olacak." [Hakim]

"Köpek beslemek, evlâd yetiştirmekten daha cazip olacak." [Hakim]

"Kötü kadınlar çoğalıp fuhuş bir toplum içinde yayılırsa, halk, daha önce görülmemiş bulaşıcı hastalıklara maruz kalacak. Ölçüde, tartıda hile yapılacak ve geçim darlığı baş gösterecek." [Beyheki]

"Çalgı her yere yayılacak, güvenlik güçleri çoğalacak." [Beyheki]

"İşler, ehli olmayana verilecek." [Buhari]

"Bu dinin başlangıcı gibi, sonu da garip olacak!" [Tirmizi]

"Sadece tanıdıklara selâm verilecek ve yazarlar çoğalacak." [Hakim]

"Zengine malı için tazim edilecek, fuhuş yayılacak, piçler çoğalacak. Büyüğe hürmet, küçüğe de merhamet edilmeyecek. Kurtlar, kuzu postuna bürünecek." [Hakim]

"Tehiyyet-ül-mescid namazı kılınmaz olur." [Taberani]

"İzinsiz ticaret yapılmaz." [Müslim]

"Ulema, halkın istediği yönde fetva verip, helâle haram, harama helâl derler; Kur'anı ticarete, menfaate alet ederler." [Deylemi]

"İnsanlar, yalnız malın, paranın gelmesini düşünecekler, helâlini, haramını düşünmeyecekler." [R.Nasıhin]

"Bir camide binden fazla kişi namaz kılacak, fakat, içlerinde bir tane mümin bulunmayacak." [Deylemi]

Değerli okuyucularım, öyle zannediyorum ki bu hadis-i şerifleri okuduğunuz zaman, 14 asır önce bildirilen bu belirtilerin çoğunun zamanımızda bir bir ortaya çıktığını fark etmiş, Rasulullah (s.a.v.) Efendimizin olup bitecek her olayı sanki görmüş gibi tek tek bizlere nasıl aktardığını düşünmekten kendinizi alamamışsınızdır.

Gerçekte durumun açıklaması çok basittir. Din, bir ilahî eğitim sürecidir. Onun getirdiği bütün hayırların başı, "iman"dır. Bütün hayır ve iyilikler, insanın iman ederek Rabbine teslim ve tabi olmasıyla ortaya çıkmakta; bu teslimiyet, insanın Allahü Tealâ'nın güzel ahlâkıyla ahlâklanmasına vesile olmaktadır. Bu da Rabbimizin doğruluk, adalet, sabır, merhamet, cömertlik, ahde vefa gibi bütün davranış güzelliklerinin insanda tecelli etmesini sağlamaktadır. İnsan Rabbine olan imanını yitirir ise, o zaman O'nun yerine nefsinin arzularını ilâh edinmeye başlar. Nefsine teslim ve tabi olan, bir başka deyimle "benliğine tutsak" olan insanda da yukarıdaki hadis-i şeriflerde tanımlanan bütün kötülükler görülmeye başlar.

Yani, daha yalın bir anlatımla, Kıyamet'in küçük belirtileri, gerçekte, imansızlık ya da iman zayıflığı belirtileridir. İmanlar zayıfladıkça din yalnız şekil olarak algılanmaya başlar. İnsanlar, bazı şeklî ritüelleri yerine getirdikleri zaman müslüman olduklarını zannederler. Halbuki iman olmadan İslam, tıpkı bizim Kırcami'nin bahçesindeki içi tamanen çürümüş, sağına soluna destek konularak ayakta duran çınar ağacına benzer. İşte bu güçsüz kardeşiniz yıllardır sizlere bunun için yazıyor, bunun için çırpınıp duruyorum. Herbirimiz içi kof çınar ağaçları haline gelmeyelim diye... Rabbim, imanlarımızı şek ve şüphelerden arındırsın da bizleri kâmil iman sahibi kâmil mü'minler eylesin.

Allah'a emanet olunuz.

Dr. İsmail Ulukuş

-------------------------------
[*] http://www.mehmetalidemirbas.com/detay.asp?Aid=4063