085  Kıyamet


Değerli okuyucularım,

Hatırlayacaksınız, kıyametin küçük ve büyük belirtilerini sizlere yazmıştım. Müslim'in bildirdiği bir hadis-i şerif, Mehdi'nin gelmesi ve Kâbe'nin yıkılması dışındaki tüm büyük belirtileri içerisinde toplamıştır. Yeniden hatırlamak bakımından onu aşağıya alıyorum.

"Şu alametler çıkmadan kıyamet kopmaz: Güneş batıdan doğar, üç yer batar, İsa iner, Duman, Dabbet-ül-arz, Deccal, Yecüc Mecüc ve Aden’den bir ateş çıkar." [Müslim]

Kuşkusuz her şeyin en doğru bilgisine sahip olan, yalnız sonsuz ilim sahibi Allahü tealâ'dır. Ancak bu güçsüz kardeşiniz, küfrün yaygınlaşması, kötülerin dünyaya egemen olması, iyiliğin kötülük, kötülüğün iyilik sayılması gibi hallerin ortaya çıkmasından sonra kopacak olan kıyametin en önemli belirtisinin, güneşin batıdan doğması olduğnu düşünüyorum. Çünkü bu artık madde alemine ait var olan kurulu düzenin tamamen değişmesi anlamına gelmektedir. Bu çok önemli belirti ortaya çıktıktan sonra insanlar iman etseler de onlardan bu imanlarının kabul görmeyeceği hadis-i şeriflerde bildirilmiştir:

"Güneş batıdan doğmadıkça, Kıyamet kopmaz. O zaman herkes iman ederse de, fayda vermez." [Buhari, Müslim] buyruldu.

"Şu üç şey ortaya çıkınca, iman etmemiş veya imanından hayır kazanmamış olana, imanı fayda vermez: Güneşin batıdan doğması, Deccal ve Dabbet-ül-arz." [Tirmizi].


# Kıyamet ve yeniden diriliş

Kıyamet, İsrafil (a.s.) tarafından sûrun üflenmesiyle kopacaktır. Aşağıdaki ayet-i kerimeler, sûra iki defa üfleneceği, birincisinde Allahü Tealâ'nın diledikleri dışında, yer ve gökte olan tüm canlıların öleceği, ikinci üfürüşte de tüm zamanlar boyunca gelip geçmiş bütün canlıların yeniden dirilerek hesap için huzuru ilahide toplanacaklarını bildirmektedir.

"Sura üflenince, Allah'ın dilediği bir yana, göklerde olanlar, yerde olanlar hepsi düşüp ölür. Sonra Sura bir daha üflenince hemen ayağa kalkıp bakışır dururlar." [Zümer, 68]

"Sura bir üfürüşle üfürüldüğü, yer ve dağlar kaldırılıp bir vuruşla birbirine çarpıldığı zaman, işte o gün olacak olur, kıyamet kopar. Gök yarılır; o gün düzeni bozulur." [Hâkka, 13-16]

"Sura üfürüldüğü gün, Allah'ın diledikleri bir yana, göklerde olanlar da yerde olanlar da, korku içinde kalırlar." [Neml, 87]

"Vah halimize! Yattığımız yerden bizi kim kaldırdı?, derler. Onlara: 'İşte Rahman olan Allah'ın vadettiği budur, peygamberler doğru söylemişlerdi' denir." [Yâsin, 52]

Kıyamet, kuşkusuz, tam bir dehşet anıdır. Şu yaşadığımız dünyada, kurulu düzen içinde dahi, sıcaklık, yaşama optimumlarımızın 15-20 derece altına ve üstüne kaydığı zaman bile ne büyük sıkıntılar çekiyoruz. Bir de tüm düzenin değiştiği o anı düşünün. Bu zaman Kur'an-ı kerimde:

"Güneş büzüldüğü, yıldızlar kararıp döküldüğü, dağlar yürütüldüğü, kıyılmaz malların bırakıldığı, vahşi hayvanlar bir araya toplandığı, denizler kaynatıldığı zaman, ..." [Tekvir, 1-6] olarak nitelenmektedir.

Ancak hadis-i şerifte Allahü Tealâ'nın istediği kullarına kıyamet gününün uzunluğunu bir farz namazı kadar kısa hissettireceği bildirildi.

"Allahü teâlâ istediği kula, kıyamet gününün uzunluğunu bir farz namazı vakti kadar kısa hissettirir." [Beyheki]


# Haşr

Yeniden dirilişten sonra tüm canlılar, hesap için, Allahü Tealâ'nın huzurunda toplanacaklardır.

"Rabbin O'dur ki, onları kıyamet gününde hesaba çekmek için toplayacaktır." [Hicr, 25]

"Sura üflenince, kabirlerinden Rablerine koşarak çıkarlar." [Yâsin, 51]

"Tek bir çığlık kopar, hepsi, hemen huzurumuza getirilmiş olur." [Yâsin, 53]

"Hepsi Allah'a boyunları bükülmüş olarak gelirler." [Neml, 87]

Dünyada iken Allah'ı kalb gözü ile göremeyip inanmayanlar ve O'nu hiç anmayanlar, ahırette de kör olarak haşrolacaklardır:

"Kıyamette onları kör, dilsiz ve sağır bir hâlde yüzüstü haşrederiz. Onların varacağı ve kalacağı yer Cehennemdir." [İsra, 97]

"Beni anmayan, sıkıntılara düçar olur, Kıyamette de kör olarak haşrolur." [Taha, 124]


# İyiler iyilerle, kötüler kötülerle

Diğer yandan herkes muhabbet duyduğu kimselerle birlikte haşrolacaktır. Hadis-i şeriflerde:

"Kişi sevdiğiyle haşrolur. Kâfirleri seven kâfirlerle beraberdir. İyi ameli kendisine hiçbir fayda sağlamaz." [Taberani] buyruldu.

Müslümanlara yardım eden iyiler, peygamberlerle birliktedirler.

"Müslümana sözle yardım eden veya onun için bir adım yürüyen, Kıyamette emin olarak, peygamberlerle haşrolur ve 70 şehid sevabına kavuşur." [Hatîb]

"Çoluk çocuğu çok ve rızkı az olup, namazlarını şartlarına uygun olarak kılan ve Müslümanları gıybet etmeyen, benimle birlikte haşrolur." [M. Masumiyye]

"Allahü teâlânın rızası için, helâli ve haramı açıklayan kırk hadisi, ümmetime bildiren, âlim olarak haşrolur. [Ebu Nuaym]

Orada herkes dünyadaki işlerine göre muamele görecektir:

"Kabirden kalkınca, [herkes ameline göre] binitli, yaya, sürünerek veya yüzüstü haşrolacaktır." [Hâkim]

Rabbim bizleri, dünyada da ahırette de iyilerin safında olanlardan eylesin!

Allah'a emanet olunuz.

Dr. İsmail Ulukuş