Değerli okuyucularım,

Elinizdeki bu e-kitap, insan mutluluğunun mahiyeti üzerine yapılmış bir analiz denemesidir. İnsanın olgunluk mertebelerine göre değişen mutluluk anlayışını ortaya koymakta ve ebedi bir mutluluğa giden yolu araştırmaktadır. Bu e-kitap, 2007 yılında yayınlanan nüshanın gözden geçirilmiş yeni bir düzenlemesidir. Kitabın, okuyucularının mutluluk anlayışına daha farklı bir yaklaşım getirerek onların dünya görüşüne önemli katkılar sağlayacağını düşünüyorum. Yararlı olması ümidiyle...

Dr. İsmail Ulukuş
29 Ağustos 2010
Antalya