OLUP BİTENİ DOĞRU ANLAMAK (1.Cilt DİZİNİ)
 1. Önsöz
 2. Nefislerimiz artık gel almıyor. Niçin?
 3. Beyinlerimiz Küresel Derin Devletin kontrolünde
 4. Değer yargılarımız, Küresel Gücün hedefinde...
 5. "Sırat-ı müstakim"den saptıran gücü tanımak
 6. Mallarımızın ve ömrümüzün bereketi
 7. Hayatımızda bereketsiz yıllar başlıyor
 8. Dünyayı sahiplenme projesi
 9. Dünyayı nasıl kontrol ediyorlar?
 10. Böl, yönet! Borçlandır, taviz kopar!
 11. Bir ekonomik kriz nasıl ortaya çıkar?
 12. Tek dünya devletinin hukukî temelleri atılıyor
 13. Hukuk sistemi, Küresel Gücün kontrolünde
 14. Dinleri yok etmeye çalışıyorlar
 15. Amaç, vaat edilmiş toprakları ele geçirmek
 16. İktisadî bombalar
 17. İnsanî kılıflar altında yatan gerçek niyetler
 18. Küresel Derin Devletin oyununa gelmemeli
 19. Benlik dâvası
 20. Suçluyu güçlü hale getirmek
 21. Toptancı ve analitik yaklaşım
 22. PKK silah bırakmaz
 23. Büyük Ortadoğu Projesi
 24. Hedef, başkenti Kudüs olan Dünya Devleti
 25. Neyi nasıl yapıyorlar?
 26. Tek elden yönetilen bir siyaset dünyası
 27. Siyonizm ve Arz-ı Mev'ud
 28. Kenan diyarı
 29. Kabala öğretisi
 30. Tapınak Şövalyeleri
 31. Tapınakçılar, mason localarında
 32. Maddeyi ve insanı ilahlaştıranlar
 33. Yahudiliğe sızan Kabala anlayışı
 34. Onların "ilah" edindikleri evren, bir fanidir
 35. Kaos, rastlantılarla düzene dönüşmez
 36. İnsan aziz bir varlıktır, ama tanrı değildir
 37. İnsanın en büyük felaketi
 38. Cihanı ağ gibi saran bir çıkar ortaklığı örgütü
 39. Türkiye'de Masonluk
 40. Yıl 1935. Mason Locaları kapatılıyor
 41. Yıl 1948. Masonlar yeniden faaliyette
 42. Muhafazakâr ve Liberal masonlar
 43. Mason Bektaşiler
 44. Osmanlı'ya karşı ortak cephe
 45. Sabetay Sevi ve Sabetaycılar
 46. Sabetaycıların Türkiye'deki yapılanmaları
 47. Belli yerlere Sabetaycılardan başkası gelemiyor
 48. Sabetaycılık, bir Yahudi tarikatıdır
 49. Solculuğun temellerini Sabetaycılar attı
 50. 28 Şubat, bir Sabetaycı hareketi
 51. Türkiye, bir iç savaşa doğru gidiyor
 52. Sabetaycı Yapılanmaya Karşı Bilinç oluşturma
 53. Üniversite, ordu ve siyasette Sabetaycı yapılanma
 54. Basın ve İş Dünyasında Sabetaycı yapılanma
 55. Cemiyet hayatında Sabetaycı yapılanma
 56. Sabetaycı yapılanmaya karşı, Güreli'nin tavsiyeleri
 57. Olup biteni bilmek, Türk Milletinin tabii hakkıdır
 58. Dünyanın perde arkasındaki gizli imparatorları
 59. Başta akıllı bir avuç insan, geride köle sürüsü
 60. Önce kaos, sonra düzen
 61. İslâmiyeti yıkacaksak Türkiye’den başlamalıyız
 62. İsrail, Rotschild Ailesinin malî desteğiyle kuruldu
 63. Tüm ülke yönetimleri, kontrolümüz altında
 64. İletişim
 65. Yazar