025  Neyi, nasıl yapıyorlar?


Değerli kardeşim,

Illuminati, Mason Dernekleriyle birlikte, Küresel Derin Devletin en yaygın, en etkin ve en fonksiyonel sosyal yapılanmalarından biridir. Konunun daha iyi aydınlanması için bugün de yine aynı kaynaktan[1] Illuminati ile ilgili bilgi kırıntılarını sizlere aktarmaya devam edeceğim:

"Amerikan doları üzerindeki piramit ve gözden oluşan tasvir aynı zamanda bu örgütü temsil eder. Zaten Amerikan dolarını da Rothschild ailesinin sahibi olduğu Federal Reserve Bank basmakta ve faiz karşılığı (evet yanlış okumadınız) Amerikan hükümeti hazinesine vermektedir. Ne garip bir tesadüftür ki, gerçek bir Merkez Bankası kurmayı önererek bu bankayı by-pass etmeye kalkan John F. Kennedy suikaste kurban gitmiş ve 5 ay sonra durum eskiye döndürülmüştür."

"Illuminati ağı içerisinde birçok seçkin grup vardır, fakat bu “Yuvarlak Masa” organizasyonları, Illuminati Planı’nın gündelik politik, ekonomik, iş dünyası, ordu (özellikle NATO), eğitim ve diğer tüm alanlardaki beyin yıkamalarında anahtar rolü oynamaktadır."

"Bu arada SSCB'yi ve KGB'yi başından beri kukla gibi kullanan yine Illuminati'ydi. Yani "Soğuk Savaş" tam bir tavşana kaç, tazıya tut tiyatrosuydu."


# Neyi nasıl yapıyorlar?

Peki bütün bunları gerçekleştirmek için neyi nasıl yapmaya çalışıyorlar? Şimdi de ona bakalım:

"1. Hükümetleri ve diğer resmi görevlerdeki insanları kontrol altına almak için para ve zaten büyük bir eğilim arzeden seks ticareti kullanılacak.
2. Illuminati bu amaca yönelik Dünya'nın her yerinde başarılı ve üstün yetenekli öğrenciler yetiştirmek için kolej ve üniversiteler açacak.
3. Teşkilat içinde başarılı isimler hükümetlere, dinî ve malî kurumlar içine yerleştirilecek ve ajan olarak kullanılacak.
4. Son derece etkili medya kurumları kurulacak ve sorunların çözümleri için tüm Dünya'da tek bir devletin gerekliliğine ikna edecek.
5. Son aşamaya gelindiğinde her türlü silah ve asker kullanılarak, tüm ulusal devletlere meydan okunacak ve halklar sadece Illuminati tarafından kontrol edilen bir iktidarın denetimine girene dek savaşılacak."

Değerli kardeşim,

Küresel Derin Devletin Politbürosunu, Dış İlişkiler Konseyi [Council of Foreign Relations](CFR) oluşturmaktadır.

"CFR, söz konusu örgütler ağı içinde en tepede ve en organize kuruluş olarak tanımlanmaktadır. İki çemberden oluşur. İç çemberde 40 kişilik bir komite bulunur. .. İç çember, örgütün karar organı olup bir Merkez Komite işlevi görür. .. İç çemberin başında David Rockefeller bulunmaktadır. .. Onun altında ise yaygın bir Dış Çember vardır."[2]

Dünya Derin Devletinin beyni olan CFR ile ilgili diğer bazı bilgileri de başka bir kaynaktan[3] sizlere aktaracağım:


# Derin Devletin beyni faaliyete geçiyor

"Dış İlişkiler Komitesi (CFR) Gizli Dünya Devleti'nin en önemli organlarından biridir ve Yuvarlak Masa teorisine göre şekillendirilmiş organizasyonların da eskilerindendir."

CFR, 21 Temmuz 1921'de New York'ta kuruldu. Kuruluşunda Yahudi kökenli Walter Lippmann'ın önemli rolü olmuştur. Fakat bu oluşumun kurulmasıyla ilgili ilk karar Birinci Dünya Savaşı sonrasında toplanan Versailles Barış Konferansı'nda alındı.

CFR, 2. Dünya Savaşı'nda da çok önemli bir rol oynamıştır. Foreign Affairs adlı ünlü dergi bu örgütün yayın organıdır.

"Yüzyıllardır ülkü piramiti, Süleyman mabedi, tek hükümetli dünya, Sion'un oğullarının vaat edilmiş birleşik krallığı, evrensel kardeşlik gibi fikirleri savunan gizli cemiyetlerin bu ideolojisini ilk harekete resmi olarak geçiren kuruluş CFR'dır. Globalizm (Küresel Amerikan Hâkimiyeti)in gizlilikten çıkıp dünyaya ilanı CFR'nın kuruluşu ile başlamıştır."

"Ticaret, sanayi, banka, medya, akademi, istihbarat, teknoloji alanlarda en etkin konumlarda bulunan 3 bin 300 üyesi mevcuttur. .. Özellikle Amerika'daki istihbarat örgütleri üzerinde oldukça güçlüdür. FBI, CIA, DIA, DEA ve başka istihbarat şefleri bu örgütün de elemanıdır ve CFR'nin ilkelerinden dışarı çıkamazlar, CFR'nin emrindedirler."

Allah'a emanet olunuz.


-------------------------------
[1] http://www.netpano.com/seytani-orgut-illuminati-nedir/
[2] Atilla Akar, 2003. Derin Dünya Devleti. Gizli Doktrinin Küresel Efendileri. Timaş Yayınları, 833. İstanbul
[3] http://www.netpano.com/dunyayi-yoneten-orgutler-ve-bunun-yansimalari/