026  Tek elden yönetilen bir siyaset dünyası


Değerli kardeşim,

"CFR (Dış İlişkiler Konseyi); Yahudi ailelerin birleştiği bir üst kurumdur. Bu ailelerden en meşhurları dünyanın en zengin ailesi olan Rothschild ailesidir ki, kendileri ABD dolarını basan Yahudi kökenli İngiliz ailedir. Diğeri ise Rockefeller ailesidir ki, bu aile de dünyanın sayılı zengin ailelerinden biridir. .. David Rockefeller, CFR'nin onursal başkanı olarak kabul edilmektedir. Yazımızda bahsettiğimiz tüm örgütlerin perde arkasındaki/başındaki isim David Rockefeller'dir."

"Yuvarlak Masa teorisine göre şekillenen örgütlerden biri de Trilateral (Üçlü) Komisyon (TK)'dur. Bu komisyon 1973'te her ikisi de Yahudi olan David Rockefeller ve Zbigniew Brzezinski tarafından kurulmuş gizli bir örgüttür. Bu iki kişinin aynı zamanda CFR üyesi de olduklarını hatırlatalım." "ABD başkanlarının ve Avrupa, Amerika ve Japonya'daki yönetici kadroların çoğu TR üyesidir."

"Bilderberg, İlluminati şebekesinin emellerini gerçekleştirmek amacıyla geliştirdiği Yuvarlak Masa Teorisine göre ortaya çıkarılmış bir oluşumdur." "Yukarıda üzerinde durduğumuz CFR'nin ağırlık merkezini Amerika oluşturuyordu. Bu yüzden Bilderberg, CFR ve öteki örgütlerin Avrupa ayağını ve etkinliğini teşkil etmek için Hollanda' da Oosterbeek şehrinde Bilderberg Oteli'nde 1954'te kurulmuştur."

"Bilderberg'in kuruluşunda asıl önemli rol oynayanlar ve finansörlük yapanlar Gizli Dünya Devleti organlarında ismi sıkça geçen Rothschild ailesidir. Rothschild ailesinin yaklaşık 500 trilyon dolar servetinin -dünyadaki mevcut servetin yaklaşık yarısı- olduğu tahmin edilmektedir."[1]


# Tek elden yönetilen bir siyaset dünyası

Değerli Kardeşim,

Buraya kadar yaptığım alıntıları okudunuz ise, herhalde dünyanın kimler tarafından, nasıl yönetildiğini önemli oranda anlamışsınızdır. Önceki makalelerde verdiğim belgelerdeki bilgilerle de tamamlandığında artık mesele daha da iyi aydınlanmaktadır.

Görüldüğü gibi, hiçbir önemli toplumsal olay öyle kendiliğinden ortaya çıkmamaktadır. Türkiye de dahil yeryüzünde birçok ülkede cereyan eden toplumsal gelişmelerin perde arkasında Tapınak Şövalyeleri, İlluminati, Mason Dernekleri, Bilderberg, Trilateral Komisyon gibi gizli teşkilatlardan oluşan Küresel Derin Devletin parmağı bulunmaktadır. Bütün bu örgütler ise CFR gibi ortak bir beyne bağlı olup onun da başında çok zengin bir musevi zat bulunmaktadır. Daha açık bir ifade ile, dünyadaki bütün siyasî olaylar bir musevî ekip tarafından tek elden sevk ve idare edilmektedir.

Peki yüzyıllardır Yahudileri birçok kanlı olayın içine sokan ve onları, bu olayların müsebbibi durumuna getiren şey nedir? Kutsal kitaplarından aşağıda sizlere aktarmış bulunduğum bazı bölümler dikkatle incelendiğinde bu anlayışın tamamen dinî inançlarından kaynaklandığı kolayca anlaşılır. Musevîlerin bu dinî inançları onları diğer toplumlardan tecrit etmiş, kendilerini diğer insanlardan farklı ve üstün saymalarına, kendilerinde diğer insanlar üzerinde tasarruf hakkı görmelerine sebep olmuştur.


# "Sana kulluk etmeyen millet yok olacak"

["Milletlerin bütün soyları senin önünde secde kılacak. Çünkü kırallık rabbindir. Milletler üzerinde saltanat süren odur." (Mezmurlar 22, 27-28)

"... sağa sola yayılacaksın, senin zürriyetin milletleri mülk edinecek ..." (İşaya 54, 3)

"Sana karşı yapılan hiçbir silah işe yaramayacak, sana karşı davaya kalkışan her lisanı kabahatli çıkaracaksın.." (İşaya 54,17)

"Ecnebiler senin duvarlarını yapacaklar ve kırallar sana hizmet edecekler... ve milletlerin servetinin sana getirilmesi ve onların kırallarının sana getirilmesi için kapıların daima açık duracak, gece gündüz kapanmayacaktır. Çünkü sana kulluk etmeyen millet ve ülke yok olacak ve o milletler tamamen harap olacak... " (İşaya, 60)

"Yabancılar durup sürülerini güdecekler ve ecnebiler çiftçileriniz ve bağcılarınız olacaklar fakat size, rabbin kahinleri denilecek, size tanrımızın hizmetçileri diyecekler, milletlerin servetini yiyeceksiniz, ve onların şerefine malik olacaksınız." (İşaya 61,5-6)

"Beni dinleyin ey kavim ve ey ümmetim bana kulak verin, çünkü benden bir şeriat çıkacak ve kavimlere ışık olarak adaletimi pekiştireceğim. ..." (İşaya 51,4-6)

"Rabbin kurtardıkları dönecekler ve terennümle Siyona varacaklar ve başları üzerinde ebedî sevinç olacak..." (51,11)][2]

Sanıyorum bunlar okunduktan sonra Yahudilerin din ve milliyet anlayışları konusunda bir fikir sahibi olmak için artık daha fazla bir bilgiye ihtiyaç duyulmayacaktır.

Allah'a emanet olunuz.


-------------------------------
[1] http://www.netpano.com/dunyayi-yoneten-orgutler-ve-bunun-yansimalari/
[2] Ziya Uygur, ----. İnkılaplar, ihtilaller ve siyonizm. Üçdal Neşriyat Kollektif Şti.