029  Kabala öğretisi


Değerli okuyucularım,

Bildiğiniz gibi Museviliğin temelini Tevrat oluşturur. Tevrat'a İbranice Torah denilmektedir. Bu kelime İbranice'de, "öğretme, öğreti, yasa" gibi anlamlara gelmektedir. Torah, önceleri sözlü bir fıkıh külliyatı halinde bulunurken sonraları Rabi Yehuda HaNasi tarafından derlenmiş ve soru-cevap şeklindeki bu derlemeye Mişna adı verilmiştir. Mişna, yaklaşık M.Ö. 100 ile M.S.200 yıllarında yaşamış hahamların deyişlerini içermektedir. Bundan yaklaşık 300 yıl kadar sonra da Babil’de ve İsrail’de "Büyük Hahamlar Komitesi" toplanarak Mişna’nın yorumunu yapmışlar ve bu tefsire Gemara adı verilmiştir. İşte Yahudi din esaslarını içeren tevrat ve onun bu yorumları daha sonra tek bir kitap haline getirilmiş ve bu kitaba Talmud adı verilmiştir. Talmud, Yahudi medeni kanunu, tören kuralları ve efsanelerini kapsayan dini metinlerdir.[1]

Yahudilerin bu Talmud dışında tabi oldukları ikinci bir kaynak daha vardır ki güya Yahudi mistisizmini anlattığı söylenen bu kaynağa Kabala denilmektedir. Kimileri Kabala öğretisini "İçinde yaşadığımız dünyayı bütünüyle anlamak için, duyularımızın algılayamadığı gizli âlemi keşfedebilecek bir araştırma aracı"[2] olarak sunmakta, kimileri de Mısır büyücülüğünün Musevilige sokulmuş ve aslı İslam olan Museviliği bu aslî niteliklerinden saptırmış bir büyü öğretisi olarak görmektedir. Kabala'nın öyle veya böyle olması elbette bizi ilgilendirmiyor. Bizi ilgilendiren yönü Kabala öğretisinin bugün dünyayı yöneten ve PKK gibi bir eşkiya örgütünü başımıza bela edip sonra da çözüm süreci diye ülkemizi parçalayacak bir formülü bizlere yutturmaya çalışan Küresel Derin Devletin eli kolu durumunda bulunan gizli örgütlerin temel felsefesini teşkil etmesidir.


# Kabala öğretisi ve Musevilik

Aşağıdaki link, Kabala öğretisinin Musevilik içine nasıl sokulduğunu ve onun Masonluk ile yakın ilgisini çok güzel anlatan bir videoya ulaşmaktadır. Lütfen bu yazının diğer kısımlarını okumadan önce bu bağlantıları tıklayarak videoyu sabırla sonuna kadar izleyiniz. Yazının kalan kısmını sona okuyunuz. (Not: Bu yazıyı ileti içinde resim formatında kendilerine gönderdiğim arkadaşlar linki tıklayamazlar. Onlar için link alt tarafta ayrıca verilmiştir. Onlar lütfen dip kısma inerek videoya oradan ulaşsınlar.)

[Şeytana Tapan İlluminati Masonluk]

Şimdi bu videoyu izleyen arkadaşlar bunların belki de objektif bir bakışla hazırlanmadığını düşünebilirler. Ancak aşağıda kaynağını verdiğim "Masonlukta büyü, Kabala öğretisi ve Lucifer..."[3] başlıklı makaledeki bilgiler de bu videolarda verilen bilgileri doğrulamakta, Masonluk ile Kabala öğretisi ve büyünün nasıl içiçe olduğunu açık bir biçimde ortaya koymaktadır.

Değerli okuyucularım,

Başka hiçbir kaynak olması bile, aslında, tarih boyunca Dünya Derin Devleti tarafından büyük bir toplum mühendisliği fenomeni olarak tertip ve tanzim edilen olaylar, gizli örgütlerin temel felsefesine Kabala öğretisinin nasıl egemen olduğunu, bu öğretinin ise tam bir beyin yıkama metodu olarak insanları dinlerin getirdiği iman ve ahlâk değerlerinden soyutlayarak onları nasıl şeytanî materyalist bir felsefenin kucağına attığını açıkça ortaya koymaktadır.


# Kabala öğretisi bir vasıtadır

Gelişen olaylardan anlaşılıyor ki, gerçekte Yahudiler, Kabala öğretisini, geçen yazılarımda ayrıntılı şekilde verdiğim Vadedilmiş Topraklara yeniden sahip olmak ve daha ötede de bir dünya egemenliği kurmak hedeflerine ulaşmak için Yahudi olmayan diğer insanların beyinlerini yıkamak ve onları, kullanmaya müsait, dinden imandan arındırılmış şeytani birer robot yaratık haline getirmek için kullanmaktadırlar. Eğer öyle değilse Müslüman liderlerin yüzbinlerce Müslümanın öldüğü diğer bir Müslüman ülkeye yapılan saldırılara destek olmalarını; belli bir cemaati yönettiği söylenen bir hoca efendinin "Biz bütün dinleri birleştireceğiz. Buna Hıristiyanlar, Museviler dahil olabilir, hatta budistler, ateistler ve diğer bütün dinler dahil olabilir" gibi basiretten yoksun saçmalamalarını nasıl açıklayabiliriz.

Allah (c.c.) bizleri basiret sahibi kılıp hakkı batıldan ayıran, Hakkı hak bilip Hakk'a tabi olan, batılı batıl bilip ondan uzak duran kişiler eylesin. Hakkı ve hayrı tavsiye edip iyiliklere yönlendirmede, kötülükleri gösterip sakındırmada biz güçsüzlerden yardımlarını esirgemesin.

Allah'a emanet olunuz.


-------------------------------
[1] http://tr.wikipedia.org/wiki/Talmud
[2] http://www.kabala.info.tr/kabala/kabala-nedir/kabalanedir/
[3] http://blog.milliyet.com.tr/masonlukta-buyu--kabala-ogretisi-ve-lucifer/Blog/?BlogNo=404527