037  İnsanın en büyük felaketi


Değerli okuyucularım,

İnsana kendisinin ilahı olmasını tavsiye eden Masonlar, "hümanizm" adı altında insanları kendi benliklerine yönlendirmekle aslında hiç farkında olmadan (belki de bilerek) onların felâketlerine sebep olmaktadırlar. Son yüzyıllar içinde insanların akıl almaz derecede bencilleşmiş olmaları, küçük çıkarlar uğruna akla hayale gelmeyen dolaplar çevirmeleri, haksızlıkların, zulümlerin, cinayetlerin, gasp ve hırsızlıkların gözle görülür derecede artmış olması, bunu açık bir şekilde göstermektedir. İçinde bulunduğumuz şu zamanlarda evliliklerin çoğu boşanmalarla sonuçlanmaktadır. Birçok çift, nefislerinin isteklerinden hiçbir fedakârlıkta bulunamamaları nedeniyle evliliklerini birkaç ay bile sürdüremez duruma gelmiştir. Bunların en önemli sebebi, insanları Allah'a kul olmaktan çıkarıp onları nefislerinin kulu kölesi halinde getiren masonik medya telkinleridir. Herkesin kendi çıkarından başka bir şeyi düşünmediği ortamlarda, çıkar çatışmalarının ve bunların sebep olduğu kötülüklerin önüne geçmek mümkün müdür?


# Tüm iyiliklerin sebebi

Değerli okuyucularım, bugün toplumların sahip olduğu, insanî ilişkileri düzenleyen, onlara huzur ve mutluluk sağlayan, kısaca insanı "insan" yapan, kimseye haksızlık ve zulüm yapmamak, yalan söylememek, kötülüğe iyilikle karşılık vermek, anaya babaya itaat edip onlara ihsanda bulunmak, gelmeyene gitmek, vermeyene vermek, zulmedeni bağışlamak, sahip olduğu mal ve zenginliklerden muhtaçlara bağış ve ihsanda bulunmak, hastalara, düşkünlere, kimsesizlere yardım etmek, büyüklere saygı, küçüklere sevgi ve şefkat göstermek, selâm verene ondan daha iyisi ile karşılık vermek, kibirlenmemek, hırsızlık yapmamak, küs ve dargın durmamak, kin gütmemek, kanaat etmek, elindekiyle yetinmek, kimsenin malına, canına, namusuna göz dikmemek gibi bütün erdemler, bizlere peygamberler tarafından öğretilmiş değer yargılarıdır. Bu iyiliklere, insan, ancak Allah'a inanıp O'na teslim ve tabi olarak kavuşur. Rabbini bırakıp nefsini ilahlaştırmak, nefsinin isteklerine tabi olmak ise, insanın felâketi ve başına gelen bütün sıkıntıların en önemli sebebidir. Nefsine kul olduğu zaman, insan, kibir belâsından kurtulamaz. Çıkarını her şeyin üstünde tutmayı akıllılık sanır. Mal biriktirmeyi üstünlük addeder. İnsanlara iyilik yapmayı, aptallık olarak değerlendirir.


# İnsanın en büyük felaketi

Nefsini ilahlaştırmak, nefsine teslim ve tabi olmak, onu önemsemek, onu büyük bilmek, bir insanın en büyük felâketidir. Onun için Rasulullah (s.a.v.) Efendimiz:

"İnsanın en kuvvetli düşmanı nefsidir." [Deylemi]

"Nefsini zelil eden, dinini aziz etmiş, nefsini aziz eden de dinini aşağılamış olur." [Ebu Nuaym]

"En üstün cihad, nefs ile yapılan cihaddır." [İ.Neccar] buyurdu.

Hatta Rasulullah Efendimiz nefislerini beğenerek kibir duygusuna kapılırlar endişesiyle insanların birbirlerini övmelerini bile hoş karşılamamış yanında bir başkasını aşırı öven birisine:

"Sana yazıklar olsun. Onun boynunu vurdun. Şayet biriniz mutlaka arkadaşını methedecekse, eğer söylediği gibi olduğuna da gerçekten inanıyorsa, zannederim o şöyle iyidir, böyle iyidir, desin. Esasen onu hesaba çekecek olan Allah'tır ve Allah'a karşı hiç kimse kesin olarak temize çıkarılamaz" [Buhârî, Müslim] buyurdu. O, her zaman:

“Allah’ım! Rahmetini umuyorum. Gözümü açıp-kapayıncaya kadar bile olsa, beni nefsimin hevasıyla baş başa bırakma.” [Ahmet İbni-i Hanbel] diye dua ederdi.


# Şeytanca bir telkin

Durum böyle olduğu halde masonlar insanlara, Allah'a değil, nefislerine tabi olmalarını, nefislerini ilahlaştırmalarını telkin ediyorlar. Bu ne kadar şeytanca bir düşüncedir. Bununla barış, kardeşlik, insan sevgisi nasıl sağlanır.

Ondan sonra da kalkıp:

"Din ahlâkıyla rekabet edecek bir ahlâk yaratmamız elzemdir." Meşriki âzam tamimi,1913.

diyorlar.

Hiç insanları sürekli kibire, israfa, nefsi için mal biriktirmeye, kendinden başka hiçbir şeyi düşünmemeye teşvik eden şeytanî telkinlerden, güzel bir ahlâk ortaya çıkar mı? Allah bu insanlara akıl, fikir, iz'an versin de kendi kusurlarının farkına varsınlar...

Onlar yüzyıllardır dinleri yok edip Ulu Allah'ın bizlere bir lütuf ve ihsanı olan din ahlâkıyla rekabet edecek bir ahlâk yaratmaya çalışıyorlar. Ama yaratamadılar. Ancak insanlığı sürekli felâket ve sıkıntılara sürükleyen çok kötü hal ve hareketlerin müsebbibi oldular. Allah (c.c.), bizlere, Rabbimize teslim ve tabi olarak onların bu çirkin oyunlarından korunmayı nasip etsin; onları da kendi durumlarının idrakine vardırsın!...

Allah'a emanet olunuz.