[anapen]

"Rablerini inkar edenlerin işleri, fırtınalı bir günde, rüzgarın şiddetle savurduğu küle benzer; yaptıklarından hiçbir şey elde edemezler."

(Kur'an-ı Kerim, İbrahim, 18)