Ana pencere

Siteniz Hakkında

Siteniz, anasayfadaki kayan yazı içeriğinde de belirtildiği üzere, eğrilerin doğrulara karıştığı, iyinin kötü ile aynı muameleyi gördüğü şu zamanda, Rabbimizin bize öğütlediği doğru yolu (sırat-ı müstakimi) en duru bir şekilde ortaya koyarak bütün insanlığa ebedî bir mutluluğun (dünya ve ahıret mutluluklarının) kapılarını aralamak için tasarlanmıştır.


O doğru yol ki yüzyıllardır büyük Türk Milletinin yaşama biçimi olmuştur...

O doğru yol ki, en iyi şekilde aziz milletimiz tarafından yorumlanmış ve şekilciliğe dayalı aşırılıklara kaçmadan, en iyi şekilde milletimiz tarafından uygulanmıştır. Ve yüzyıllarca bu ilahî hakkaniyet yolunun insanlık alemine yeşleşmesi ve kötülüklerin ortadan kalkması için çalışılmıştır... Diğer birçok milletler, zulümle insanlığı sömürerek başkalarının sıkıntıları pahasına kendi ekonomilerini güçlendirirlerken, bu aziz Millet, dürüstlük ve adalet kaynağı bu sırat-ı müstakim uğruna, her şeyinden fedakarlık ederek, onun bir insanlık düsturu haline gelmesine uğraşmıştır.

Bilim ve teknolojinin bu kadar ilerlemesine rağmen, bugün bile insanlık henüz bu hakkaniyet yolunun başına ancak gelebilmiştir.

Ve ümidimiz odur ki insanlık, bu ilahî hakkaniyet yolunu yine bu aziz Milletten öğrenecektir...

Hepimizin, iyiliklerin yaygınlaşması için çalışması ve bu ilahi hizmet yolunun hadimleri olması gerekmektedir. Bunun için de hepimiz önce kendimizi tanıyıp kendi egolarımızın baskısından kurtulmaya, sonra da Rabbimizi tanıyıp O’na layık kullar olmaya çalışmak zorundayız. Kendimiz güzel ahlâk sahibi olmadan başka hiç kimseye en küçük bir fayda sağlayamayız. “Muhtac-ı himmet dede, kimlere himmet ede” demişler. Kendisi himmete muhtaç insanlar, nasıl başkalarına himmet edebilirler?