4- Yanlış Bakım ile Husule Gelebilecek Zararlara Karşı Alınabilecek Tedbirler.

Sera ve salon süs bitkilerinin yanlış bakıma tabi tutulması ile hassas olan bitkilerde kısa zamanda, dayanıklı cinslerde ise daha uzun bir periyod zarfında göz ile görülebilir zararlar müşahade edilir. Bu türlü zararların bir kısmının yetiştiricinin alacağı bazı tedbirlerle giderilmesi mümkündür.

Kışın fazla sıcaklığa ihtiyaç gösteren, kökleri soğuğa karşı hassas olan bitkiler sera ve salonlarda muayyen bir müddet düşük ısı şartlarında bulundurulduklarında yapraklarda derhal pörsüme ve sarkmalar görülür. Bu ise bitki köklerinin soğuk toprakta çalışamaz hale gelmesi ve topraktan kökler vasıtası ile yapraklara besin maddelerinin nakledilememesinin neticesidir.

Kışın soğuk havalarda pencerenin hemen arkasına bırakılmış olan süs bitkilerinde pencere aralıklarından sızan soğuk hava tesiri ile yaprak ve çiçeklerin aşağıya doğru sarktığı, pörsüdüğü görülür. Böyle hallerde bitkinin kaba bir kağıda sarılması, 15 - 18 °C ısıyı haiz karanlık bir yerde bulundurulması ve bitkinin tedrici olarak normal şartlara alıştırılması uygundur. Sera ve salon süs bitkileri susuz bırakılmadıkları, soğuk ve aynı zamanda rutubetli yerlerde bulundurulmadıkları halde bitkilerde yaprakların aşağı doğru sarkması ise; bitkinin soğuk veya sıcak, kuru hava cereyanına maruz bırakıldığını veyahut nispi rutubeti çok düşük ve sıcak olan bir yerde tutulduğunu gösterir. Böyle hallerde çok hassas olmayan bitkilerin gündüzün gölge bir yerde bulundurulması veya üst kısmı açık kalacak tarzda bir gazete kağıdına gevşekçe sarılması gece ise kağıdın alınması ile bitkinin tekrar normal hale dönmesi mümkündür. Bu ameliye esnasında bitkinin gündüzün kağıt içerisinde bulundurma müddeti yavaş yavaş azaltılır ve nihayet kağıt tamamen uzaklaştırılır.

Saksı toprağına uzun müddet su verilmemiş olan bitkilerde saksının 1 - 2 saat su dolu bir kova içerisinde bırakılmak suretiyle havanın topraktan tamamen dışarı çıkarılması en uygun müdahaledir.

 Anasayfa
 Süs Bitkileri Giriş Sayfası

 Gelişme faktörleri
 Bakım Tedbirleri
 Başlıca saksı toprakları
 Yanlış bakımdan zararlanmış bitkiler
 Üretme
 Çiçek Pencere ve Vitrinleri