6- Çiçek Pencere ve Vitrinleri.

Sera ve salon süs bitkilerinin ancak çok az bir kısmı normal oda veya salon şartlarında muhafaza edilebilir. Bilhassa memleketimiz iklim şartlarında kışın kaloriferle ısıtılan salonlarda, gayri müsait yetişme muhiti şartlarına çok dayanıklı olan süs bitkileri ile yetinmek mecburiyeti hasıl olmaktadır. Salonlarda nispi rutubetin artırılması ise ancak çok mahdut ölçüde bahis konusu olabilir. Yüksek rutubete ve devamlı yüksek ısıya yani sera şartlarına ihtiyaç gösteren süs bitkilerinin salonlarda muhafazası ise ancak "çiçek penceresi'' denilen bir camekan içerisinde mümkündür. Bu pencereler, içerisinde muhafaza edilen çok nadide ve güzel görünüşlü süs bitkileri ile ev ve salonların dekorasyonunu tamamlarlar. Çok fazla para sarfedilerek inşa ettirilen bir evin gerek dış ve gerekse iç görünüşü, çiçek pencereleri ile şüphesiz bir kat daha güzelleştirilmiş olur. Çiçek pencereleri genel olarak ısıtılabilen, nispi rutubeti yüksek tutulabilen ve gölgeleme imkanlarına sahip bulunan genişletilmiş bir çift pencereden ibarettir. Bu çift pencerenin genişletilmesi ise pencerenin dış kısmına veya salonun içerisine doğru yapılır.Salona doğru genişleyen bir çift pencerenin boyuna kesiti (oklarla hava sirkülasyonu gösterilmiştir)


Evin mimari görünüşünün güzelleştirilmesi bakımından duvarın ön tarafına doğru çıkarılmış pencereler daha uygun bir durum arzederler. Memleketimiz iklim şartlarında güneye bakan çiçek pencerelerinin inşaası sakıncalı olup, böyle pencerelerin doğu veya batıya bakması, güney doğu ve güneye bakan pencerelerin ise gölgelenmesi gerekir. Çiçek pencerelerinin derinliği asgari 40 cm dir. Pencerenin cadde veya yola bakan kısmına ekseriya yekpare bir cam, salona bakan kısmına ise normal pencere kanadı konur. Havalandırma ise pencere üstünde bulunan, istenildiği zaman açılıp kapanabilen hava delikleri ile sağlanır. Çiçek pencerelerinin genişIiği en az 100 cm yüksekliği asgari 120 cm ve salon tabanından yüksekliği ise 70-80 cm olmalıdır. Büyük salonlarda inşa edilecek çiçek pencereleri için azami genişIiğin 4 m, çok büyük olmayan salonlar için ise 2,5 m olması uygundur. Bu ölçülere göre 55 cm derinliğinde bir çiçek penceresinde, bitkinin gelişme sahasının genişIiği 35 cm olması ve böylece dış pencere ile bitki gelişme sınırı arasında 20 cm mesafe bırakılması uygundur.Isıtılabilen ve bitkilerin küvet içerisinde bulundurulduğu çiçek penceresi.


Çiçek pencerelerinde önemli olan husus pencerenin ısıtılması ve nispi rutubetin yüksek tutulabilmesidir. Isıtma, kaloriferli dairelerde pencere altında radyotör bulunduğu takdirde gayet kolaydır. Böyle hallerde salona doğru genişliyen çiçek pencerelerinde sıcak havanın içeriye girebilmesi için pencere tabanına radyatör dilimleri hizasında bir kaç yarık açılır. Kaloriferle ısıtılmayan salonlarda ise ısıtma, pencere altına konan elektrikli ısıtıcılarla yapılır. Ancak her iki halde de bitkilerin sıcaktan zarar görmemeleri için küvet pencere tabanından bir miktar yüksekte, küçük bir ayaklı masa üzerinde bulundurulmalıdır. Çiçek pencerelerinde en uygun şekil bir büyük küvet içerisine daha küçük ayaklı küvet konulmasıdır. Büyük küvete su konulmakta küçük küvette ise uygun toprak karışımı içerisinde bitkiler bulundurulmaktadır.Üzerinde nispi rutubeti arttırmak için bitki küveti bulunan genişletilmiş bir pencere tahtası.


Su elektrikle ısıtıldığında bitkiler için hem yeterli toprak ısısı temin edilmekte ve hem de ısıtılan suyun buharlaşması ile nispi rutubet artırılarak gayet iyi netice sağlanmaktadır.

Çiçek vitrinleri ise çiçek pencerelerine nazaran çok daha basit olup taban tahtası çinko veya eternit ile kaplanmış, üst ve yan kısımları cam, geniş cephesinin bir tarafından dışarıya doğru veya sürgü şeklinde açılabilen basit bir cam dolaptan ibarettir. Vitrinlerin ısıtılması elektrikli ısıtıcılar veya floresan lamba ile yapılır. Çiçek vitrinlerine bilhassa çiçek veya san'at sergileri ile tiyatro, konser veya otel salonlarında sık sık tesadüf edilmektedir.
 Anasayfa
 Süs Bitkileri Giriş Sayfası

 Gelişme faktörleri
 Bakım Tedbirleri
 Başlıca saksı toprakları
 Yanlış bakımdan zararlanmış bitkiler
 Üretme
 Çiçek Pencere ve Vitrinleri