••• 

 

HTML ETİKETLERİ (Tagları)

Kısa açıklama ve örnek kullanımlarıyla HTML etiketleri. (Alfabetik sıra ile) <!-- --> : Açıklama tagları. Bu taglar arasına yazılanlar görünmez. <!-- Buraya kodla ilgili açıklamaları yazabilirsiniz --> <!doctype> : Döküman tipini gösterir <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" <a> : Anchor Bağlantı (link) oluşturur. <a href="www.yahoo.com.tr">Tıklayın</a> <abbr> : Kısaltma belirtir (abbreviation) <abbr title="Türkiye Cumhuriyeti">T.C.</abbr> <acronym> : Kısaltma başharflerini belirtir (acronym) <acronym title="World Wide Web">WWW</acronym> <address> : Adres belirtir. <address>Kaptan Memo Kaptanlar Cad. No:19 </address> <applet> : Java applet eklemede kullanılır. <applet code="saat.class">...</applet> <area> :Resim haritalarında alan koordinatı belirtmekte kullanılır. <area coords="20,10,100,10" href="anasayfa.htm"> <b> : Metni koyu yazar <b>Koyu metin</b> <base> : Bağlantı verilen döküman için varsayılan çerçeveyi belirler. <base target="frame_adi"> <basefont> :Sayfa metninin genel yazıtipi belirler. <basefont face="arial" size=2> <bdo dir = "rtl"> : Metni tersinden yazar. <bdo dir = "rtl">Bu yazı tersinden yazılacak</bdo> <big> : Metni bir ölçü büyük yazar <big>büyütülmüş yazı</big> <blockquote> : Metnin satırbaşı girintisini artırır <blockquote>Yazılar daha solda</blockquote> <body> : Sayfanın gövde bölümünü belirtir. <body> ... </body> <br> : Satırbaşı oluşturur. <br>Yeni satırbaşı <button> : Formlar için düğme oluşturur. <button>Gönder</button> <caption> : Tabloya başlık ekler. <caption>Tablo Açıklaması</caption> <center> : Sayfadaki nesneleri ortalar <center>ortalanmış yazı</center> <cite> : Alıntı belirtir <cite>Cumulus stratus: </cite> bu kısım ansiklopediden alınmıştır. <code> : Kod belirten metinlerde kullanılır. <code>border</code> çerçeveyi belirler <col> : Tablo sütun gruplarına uygulanacak özellik belirtir. <col align="left"> <colgroup> : Tablo sütun grubu oluşturur <colgroup span="2"></colgroup> <dd> : Tanımlama listelerinde tanımlama metni oluşturur <dd>Tanımlama metni <del> : Silinmiş metin belirtir Bir düzine <del>20</del> 12 adettir <dfn> : Tanım belirtir Yaprakların altındaki gözeneklere <dfn>stoma</dfn> denir <dir> : Liste oluşturur <dir> <li>Liste öğesi </dir> <div> : Bölüm oluşturur. <div>dikdörtgen şeklinde bir bölüm</div> <dl> : Tanımlama Listesi oluşturur (definition list). <dl> <dt>Liste öğesi <dt>Liste öğesi </dl> <dt> : Tanımlama ifadesi oluşturur. <dl> <dt>Liste öğesi </dl> <em> : Vurgulu metin belirtir. <em>Hey!</em> buraya gel <fieldset> : Form kutusu oluşturur. <fieldset> Boy <input type="text" size="3"> Kilo <input type="text" size="3"> </fieldset> <font> : Yazıtipi özelliklerini belirtir. <font face="verdana" size="3" color="red"> <form> : Form oluşturur. <form> Adı <input type="text" size="3"> Soyadı <input type="text" size="3"> </form> <frame> : Çerçeve (pencere) tanımlar. <frame name="solmenu" src="sol.htm"> <frameset> : Çerçeve (pencere) oluşturur. <frameset>...</frameset> <h1> ... <h6> : 1'den 6'ya kadar değişik boyutlarda başlık oluşturur. <h1>Başlık</h1> <head> : Sayfanın tanımlama bölümünü belirtir. <head> ... </head> <hr> : Yatay çizgi oluşturur <hr width=200 size=2> <html> : Sayfanın HTML dökümanı olduğunu ifade eder <html> ... </html> <i> : Metni eğik yazar (italic) <i>Eğik metin</i> <iframe> : Bağımsız çerçeve (pencere) oluşturur. <iframe src ="default.asp"></iframe> <img> : Grafik ekler. <img src="resim.gif"> <input> : Form öğeleri oluşturur <input type="text"> <input type="button"> <ins> : Eklenmiş (altı çizili) metin belirtir Bir düzine <ins>12</ins> adettir <isindex> : Metin kutusu oluşturur <isindex prompt="Adınız "> <kbd> : Klavye metni belirtir Metin kutusuna <kbd>TL olarak</kbd> <label> : Form öğeleri için etiket belirtir. <label for="kimlikBilgileri"> Adınız: <input type="text"> </label> <legend> : Form kutusu için başlık oluşturur. <fieldset> <legend>Kredi Kartı Bilgileri</legend> Kart no: <input type="text"> </fieldset> <li> : Liste öğesi belirtir. <li>Liste öğesi <link> : Sayfa ile ilgili harici dosyalara bağlantı oluşturur. <link rel="stylesheet" type="text/css" href="stiller.css"> <listing> : Metinleri yazıldığı şekliyle görüntüler. <listing> &lt;br&gt; etiketi kullanmadan alt satıra geçtik </listing> <map> : Resim haritası oluşturur <map name="harita"> ... </map> <menu> : Liste oluşturur. <menu> <li>Liste öğesi </menu> <meta> : HTTP tanımlama bilgileri unsurlarını belirtir. <meta http-equiv="content-language" content="TR"> <nobr> : Satır etiketini tanımayan eski tarayıcılar için alternatif kod bölümü <noframes> : Çerçeve etiketini tanımayan eski tarayıcılar için alternatif <noframes>Browser'ınızı güncelleyin!</noframes> <noscript> : Script çalıştırma özelliği kapalı tarayıcılar için alternatif kod bölümü. <noscript>güzelim scriptleri kaçırıyorsunuz!</script> <object> : Applet, video dosyası gibi nesneleri eklemekte kullanılır. <object assid="clsid:F08DF954-8592-11D1-B16A-C0F03628"> <param name="BorderStyle" value="1"> </object> <ol> : Başında sıra sayıları olan sıralı liste oluşturur. <ol> <li>Liste öğesi <li>Liste öğesi </ol> <option> : Formlar için kullanılabilecek liste kutusu seçenekleri oluşturur. <select> <option>ilk secenek buraya </select> <p> : Paragraf oluşturur. Aradaki metin paragraf özelliği kazanır. Sonlandırıldığında, takip eden metin bir satır boşluk bırakılarak ve satır başına yazılır. <p>Bu bir paragraf</p> <param> : <object>&<applet> ile yerleştirilen nesnenin parametrelerini belirtir. <object> <param name="Min" value="0"> <param name="Max" value="10"> </object> <plaintext> : Koddan sonraki metni yazıldığı şekliyle görüntüler. Bitimi yoktur. <pre> : Metni yazıldığı şekliyle görüntüler <pre> &lt;br&gt; etiketi kullanmadan alt satıra geçtik </pre> <s> : Metnin üzerini çizer Şafak: <s>550</s> <script> : Script kodu veya kaynağını belirtir. <script language="Javascript">...</script> <select> : Formlar için liste kutusu oluşturur. <select> <option>Beni seç </select> <small> : Metni bir ölçü küçültür. <small>Küçültülmüş metin</small> <span> : Altbölüm oluşturur. <span>Bu bir altbölüm</span> <strong> : Metni belirgin (koyu) yazar Enflasyon: <strong>%39</strong> <style> : Biçimlendirme (stil) grubu oluşturur. <style> h1 {font-size: 12px} </style> <sub> : Altyazı oluşturur. H<sub>2</sub>O <sup> : Üstyazı oluşturur. 27<sup>o</sup>C <table> : Tablo oluşturur. <table> ... </table> <tbody> : Tablo gövde (body) bölümünü oluşturur. <tbody> ... </tbody> <td> : Tablo hücresi oluşturur. <td>Tablo hücresi</td> <textarea> : Formlar için metin alanı oluşturur. <textarea cols="30" rows="5"></textarea> <tfoot> : Tablo ayak (foot) bölümünü oluşturur. <tfoot> ... </tfoot> <th> : Tablo sütun başlığı oluşturur. <th>Sütun başlığı</th> <thead> : Tablo başlık (head) bölümünü oluşturur. <thead> ... </thead> <title> : Sayfa başlığını belirtir. <title>Sayfama Hoşgeldiniz</title> <tr> : Tablo satırı oluşturur. <tr> <td>Tablo hücresi</td> </tr> <tt> : Metinleri daktilo harfleri ile yazar. <tt>bu daktilo yazısı</tt> <u> : Metinleri altıçizili yazar (underline) <u>Bu konunun altını çizin</u> <ul> : Sırasız liste oluşturur (unordered list) <ul> <li>Liste öğesi <li>Liste öğesi </ul> <xmp> Yazıyı aynen yazıldığı biçimiyle görüntüler. <xmp> <br> etiketi kullanmadan alt satıra geçtik